Status 70 MHz amateurband

16 maart heeft het 83e amateur overleg tussen Agentschap Telecom, VERON en VRZA plaatsgehad. De 70 MHz band is ook ter sprake gekomen. Er blijkt een zgn. “stand-still” periode van 3 maanden van toepassing te zijn. Diegenen die, zoals ik,  dachten dit voorjaar op 4m te kunnen uitkomen, moeten even pas op de plaats maken. Het agentschap verwacht dat de 70 MHz (en 500 kHz) band op zijn vroegst  in het najaar van 2011 voor zendamateurs beschikbaar komt. Er is overeenstemming over een uitgangsvermogen van 50 Watt.

 

De tekst uit het verslag van het amateur overleg m.b.t. de 4 m band:

4.7 Vrijgeven van frequenties voor radiozendamateurs in de 70 MHz
band.
De verenigingen zijn op de hoogte van het schrijven van Defensie onder referentie BS2010 040 640.
Welke ingangsdatum is in beeld voor het vrijgeven van frequenties in de 70MHz band?
Welke bandgrenswaarden zijn hierbij van toepassing?
Welke vermogenlimiet is hierbij van kracht? We maken het AT erop attent dat
Defensie gewag maakt van een maximaal toegestaan vermogen van 120 Watt EIRP. Gezien de verdere context van de brief, vragen wij ons af of hier niet 120 Watt zendvermogen wordt bedoeld?

Agentschap: Het voornemen om het NFP op een aantal punten te wijzigen is in openbare consultatie gebracht. De brief van het ministerie van Defensie is een reactie in het kader van deze consultatie. Ook kunt u hier lezen dat de voorgenomen bandgrenzen 70,0 – 70,5 MHz zijn. Verder is er nu overeenstemming over een voorgenomen uitgangsvermogen van 50 Watt.
Na vaststelling van het NFP dient ook de onderliggende Regeling gebruik frequentieruimte zonder vergunning 2008 aangepast te worden. Deze regeling dient genotificeerd te worden bij de EU. Dit betekent o.a. in dat er een zogenaamde stand-still periode van 3 maanden van toepassing is. Het agentschap spreekt de verwachting uit dat band op zijn vroegst in het najaar van 2011 beschikbaar komt. Dit geldt ook voor de 500 kHz band.

Het volledig verslag van het amateuroverleg is hier te vinden:

http://www.vrza.org/amateuroverleg/verslag20110316.pdf