FCC staat onbemande robots toe in 70cm band

robot

robotEen oorlog omtrent het gebruik van het radio spectrum is beslist in het voordeel van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC, de Amerikaanse uitvoering van het AT), die aan noodhulpteams doorlopende toestemming heeft verleend voor het gebruik van de 420-450 MHz band door verkenningsrobots, daarmee volledig voorbijgaand aan de bezwaren van de radio amateur gemeenschap.

 

De FCC gaf in februari 2010 al eerder toestemming aan ReconRobotics, die de Recon Scout robots levert welke ook door defensie gebruikt wordt, voor het gebruik van de band door hulpteams. De American Radio Relay League (ARRL), die de radio amateurs in Amerika vertegenwoordigt, maakte daar bezwaar tegen op basis van het feit dat de robots storing zouden veroorzaken aan andere diensten en dat dat niet in het belang van de publieke zaak was. Hoewel amateurs in Amerika de 420-450 MHz band gebruiken, wordt de band daar primair gebruikt door de overheid voor radio locatie toepassingen (te vergelijken met DGPS?).

De FCC hield in haar reactie op 13 april echter vast aan haar eerdere besluit, met wel een paar aanpassingen op basis van de door de ARRL aangedragen bezwaren.

“De FCC baseert haar besluit op de overweging dat de toestemming in het belang van het grote publiek is omdat het de veiligheid van overheidspersoneel dat onder gevaarlijke omstandigheden moet werken kan verbeteren en zo het risico van ernstige verwondingen of overlijden kan beperken. De FCC onderschrijft de zorgen van de ARRL dat storing van de Recon Scout door sterke(re) zenders de betrouwbaarheid kan beïnvloeden, maar komt tot de conclusie dat de kans op zo'n storing in een aantal gevallen geen reden moet zijn om het gebruik in alle gevallen te verbieden,” aldus de FCC in een reactie.

De FCC beperkte met name het aantal robots dat in de eerste twee jaar verkocht mocht worden, de bandbreedte die de robots mochten gebruiken, en stelde eisen aan de opschriften en het gebruik. Alleen de staats- en lokale politie, brandweer en beveiligingspersoneel in kritieke industrieën mogen de robots gebruiken, en dan nog alleen voor echte noodgevallen en aanverwante trainingen.

De apparaten mogen niet gebruikt worden in de nabijheid van bepaalde overheidsradiostations, zoals radar installaties en luchtmachtbases, en er moet op de labes van de robots en in de gebruiksaanwijzing vermeldt staan dat ze storing kunnen veroorzaken.

Daarnaast heeft de FCC het aantal verkochte robots het eerste jaar beperkt tot 2.000 en 8.000 in het tweede jaar, waarna het aantal verkochte robots geëvalueerd moet worden. De eerste apparaten die aan een organisatie verkocht worden moeten werken in het gebied van 436 MHz tot 442 MHz. De 442 MHz tot 448 MHz versie mag alleen verkocht worden aan organisaties die al een 436-tot-442 MHz versie bezitten; en de 430-tot-436 MHz versie mag alleen verkocht worden aan organisaties die de twee andere uitvoeringen al hebben.

De Recon Scout is een bestuurbare bewakingsrobot, ontworpen voor gebruik op locaties die te gevaarlijk zijn voor mensen. Ze zenden live videostreams terug naar degene die ze bestuurt. Ze kunnen op gevaarlijke locaties gedropt worden, gelanceerd worden of er heen gegooid. Stevige jongens dus.

Diverse staats- en lokale politieorganisaties, waaronder de politieburea's van Marietta, Ga., en Des Plaines, Ill., en defensie onderdelen, beschikken al over de robots en gebruiken ze ook.

Daarmee lijkt de uitverkoop van de 70cm band in Amerika al begonnen. Er zullen steeds meer diensten toestemming krijgen voor gebruik van deze band "in het algemeen belang van het grote publiek" na dit precedent, waarna iemand bedenkt dat die amateurs toch wel erg vaak vervelende storingen veroorzaken. Vervolgens moeten de amateurs het veld ruimen. Een trend die met de vercommercialisering van frequentieruimte steeds vaker waargenomen wordt.