Deutsche Welle beperkt kortegolf uitzendingen

DW-logo

DW-logo Ook Deutsche Welle ontkomt niet aan beperkingen als gevolg van het teruglopende aantal kortegolf luisteraars. Met ingang van 1 juli 2011 brengt Deutsche Welle (DW) grote wijzigingen aan in de manier hoe en wanneer haar programma's uitgezonden worden in Azië en Europa, maar ook in de Duitse programmering zelf. De maatregelen moeten de ontwikkeling van de Duitse omroep als echte multimedia-organisatie bestendigen.

 

Volgens het strategische plan  van de origanisatie voor 2010-2013, gaat DW zich focussen op moderne modules die geïntegreerd kunnen worden in de diensten van FM-partners, maar ook stand-alone aangeboden kunnen worden. DW gaat daarvoor in toenemende mate samenwerken met wereldwijde parners. Met uitzondering van de uitzendingen richting Afrika en delen van Azië, worden de analoge uitzendingen gestopt als gevolg van het gebrek aan luisteraars. De besparingen die dat oplevert worden geïnvesteerd in toekomstige projecten – in het bijzonder de ontwikkeling van televisiediensten in regionale talen en content, en een toename van online en mobiele diensten.

DW gaat zich toeleggen op het aanbieden van twee TV-kanalen per regio. Dat geeft kijkers de mogelijkheid te kiezen tussen een kanaal met voornamelijk Duitse programmering en een kanaal dat zich richt op regionale talen – Engels, Spaans of Arabisch.

In de toekomst zal DW gaan samenwerken met partner stations in Centraal en Zuidoost Europa bij het maken van regionale TV-uitzendingen en het produceren van online diensten – elk in de regionale taal. Met ingang van 1 juli 2011 worden de FM diensten in het Bulgaars, Grieks, Kroatisch, Macedonisch en Roemeens al beperkt en uiteindelijk beëindigd.

De frequenties die gekocht of gehuurd werden in Sofia, Boekarest, Pristina en Tirana worden teruggegeven, evenals de bijbehorende licenties. De FM uitzendingen voor Albanië, Bosnië en Servië worden eveneens gereduceerd. In de toekomst zullen deze diensten zich richten op geselecteerde partners met lokale FM stations. Een dienst in Roemenië wordt vooralsnog in stand gehouden. Voor de Ukraine kijkt DW of het mogelijk is een afspraak te maken met een partner om een beperkte FM programmering uit te zenden die voldoet aan de lokale eisen. De programmering in het Hindi stopt per 1 juli.

Beperking van kortegolfuitzendingen

Per 1 november 2011 stopt DW de kortegolfuitzendingen in het Duits, Russisch, Farsi en Indonesisch. Uitzendingen in het Engels zullen uitsluitend op Africa gericht zijn. De uitzendingen in het Chinees worden ingekort van 120 minuten naar 60 minuten. Voor deze talen gaat DW zich wel richten op uitbreiding van de online en mobiele diensten, en  video-on-demand plus audio-on-demand. Het portfolio zal ook producties omvatten die in aanmerking komen voor heruitzending door partners (waar van toepassing).

Met ingang van november zal DW uitsluitend nog in de volgende talen te horen zijn via de kortegolf: Amharisch, Chinees, Darisch, Engels en Frans richting Afrika, en in het Hausa, Kiswahili, Pashtu, Portugees voor Afrika en Urdu.

Sluiting van relais stations

Momenteel zendt DW dagelijks 260 uur uit via haar eigen of gehuurde relaisstations. Als gevolg van de nieuwe focus op Afrika en delen van Azië wordt dat bij het begin van het winterseizoen beperkt tot slechts 55 uur. Alleen het relais station in Kigali (Rwanda) is nog nodig voor de uitzendingen in Afrika. De stations in Trincomalee (Sri Lanka) en Sines (Portugal) kunnen dan niet meer volledig benut worden. De financiële exploitatie is dan niet meer haalbaar en de relais stations zullen niet meer gebruikt worden per 1 november 2011, en daarna zo snel mogelijk gesloten worden.

Door het terugbrengen van de huurprijzen en het sluiten van relaisstations is DW in staat om met de gerealiseerde besparingen te investeren in verdere ontwikkeling van haar diensten.

Ontwikkeling van FM uitzendingen met partners

DW gaat verder met het uitbreiden van haar netwerk van FM partners in Afrika. De radio-uitzendingen in het Hausa, Kiswahili, Frans en Portugees voor Afrika zullen stap voor stap worden geoptimaliseerd voor het uitzenden in FM. DW gaat tevens een dagelijks regionaal programma in het Engels produceren, dat door partners in Afrika heruitgezonden kan worden.

Voor het midden-oosten en Noord Afrika zal content in het Arabisch gemaakt worden, dat ook online gedistribueerd gaat worden en via mobiele diensten en partners. DW gaat zich richten op FM partnerschappen in Bengali, Urdu, Dari/Pashtu en Indonesië voor Zuid Azië, India, Pakistan en Afghanistan. Na evaluatie zal een besluit genomen worden hoe verder gegaan wordt met deze partners.

Strategisch plan voor 2010 tot 2013

De Duitse Bundestag heeft DW’s strategisch plan in april 2011 met een overweldigende meerderheid goedgekeurd. De basis van het plan is de orientatie van de organisatie op multimedia en de focus op belangrijke taken en doelgroepen met betrekking tot budgettaire zaken. De nieuwe strategische richting maakt dat DW voorbereid is op veranderende omstandigheden in de internationale media markten:

Diensten in bepaalde talen voor bepaalde regio's zullen uitgebreid worden om de concurrentie positie van DW in de toekomst te versterken.

De focus voor de komende jaren zal liggen op de Afrikaanse regio's onder de Sahara, het midden oosten, Iran en Noord Afrika, Zuid Azië en Afghanistan, Rusland en Latijns Amerika. Door het beperkte budget is de ontwikkeling van de ene dienst alleen mogelijk als er aan de andere kant activiteiten worden afgestoten. Voor wat betreft televisie gaat DW meer samenwerken met de Duitse publieke omroepen ARD en ZDF en met geselecteerde parners voor regionale TV programmering.

Praktisch gezien wordt kortegolf dus uitsluitend nog gebruikt voor regio's waar internet nog niet beschikbaar is (zoals Afrika). Ook DW bouwt dus haar zenderpark af ten faveure van internet uitzendingen. Het wordt nog eens stil op de kortegolf…