Bemiddelaar voor zendmasten aangesteld

Lopik

LopikHet is nog steeds hommeles achter de schermen van de omroepzendmasten. Daarom heeft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met instemming van partijen voormalig wethouder Marco Pastors van Rotterdam benoemd tot bemiddelaar om binnen twee weken te bekijken hoe het vermogen van de radiozendmasten op een veilige manier op peil gebracht kan worden.

 

 

In juli brak er brand uit in de zendmasten van Lopik en Smilde. Het onderzoek naar de oorzaak van die brand is nog niet afgerond. Uit voorzorg en uit oogpunt van veiligheid heeft de beheerder van de masten, Novec, het zendvermogen beperkt.

De ontvangst van een aantal radiozenders is daardoor in delen van Nederland minder goed dan voorheen. Een van de exploitanten van de zendinstallaties in de masten, Broadcast Partners (BP), eist verhoging van het zendvermogen.

'Het is buitengewoon vervelend dat de slechte ontvangst zo lang duurt,' aldus minister Verhagen. 'Daarom heb ik een bemiddelaar benoemd. Het op een veilige manier herstellen van het bereik van de masten heeft prioriteit.'

Pastors streeft naar een oplossing van de situatie waardoor de ontvangst van de radiozenders met behoud van veiligheid van dezelfde kwaliteit is als voor de brand. Hij zal worden bijgestaan door een onafhankelijk technisch expert. Pastors is namens EL&I al ambassadeur voor het gebruik van elektronische facturen bij de overheid (en dan heb je kennelijk ook verstand van zendmasten – red.).