Europees succes

Tijdens de vergadering in Boekarest die momenteel van 1 – 4 november plaatsvindt van de CEPT groep die de voorbereidingen treft voor de WRC-12, werd overeenstemming bereikt over een gezamelijk Europees voorstel. De voorbereidende groep bestaat uit de vertegenwoordiging van 48 nationale administraties en het voorstel werd unaniem aangenomen. Het voorstel bestaat uit een toewijzing voor de amateurdienst tussen 472-480 kHz op secondaire basis met een maximum vermogen van 5W eirp.

 

Dit Europese voorstel wordt nu doorgestuurd naar de ITU als bijdrage van de CEPT landen.

Dit heeft alleen zo succesvol kunnen zijn door de medewerking van alle nationale amateurverenigingen en administraties. Door dit gezamelijke standpunt cq. voorstel is de kans dat dit voorstel wordt aangenomen, behoorlijk groot.

Nu op naar de WRC-12 en afwachten of het voorstel ook daadwerkelijk aangenomen wordt.