Baken op 478 THz

txwlens

txwlensZichtbaar licht is een vorm van elektromagnetische straling. Niets houdt je tegen om licht bijv. afkomstig uit LEDs te moduleren. Leuke bijkomstigheid is, dat je geen zendmachtiging nodig hebt om op de hoge licht frequenties te experimenteren (rood licht 478 THz).

 

 

Zo staat er in Engeland nabij Cambridge een gemoduleerd LED-baken opgesteld dat rood licht uitstraalt. 478 THz (golflengte 628 nm) is de frequentie van rood licht.

http://www.earf.co.uk/light_beacon.htm

Verrassend is, dat hogere frequenties niet altijd gecompliceerdere schema's met exotische onderdelen opleveren. Hoog vermogen LEDs (bijv. 5 Watt exemplaren) zijn tegenwoordig voor een prikkie te koop.
Onderstaand schema van een PSK gemoduleerd lichtbaken laat zien dat een zendertje erg eenvoudig kan zijn.

 Meer over optische communicatie kun je bijv. op de website van Andy, G4JNT terugvinden.
Andy beschrijft o.m. een optisch, PSK gemoduleerd baken met 3W LED (incl. benodigde HEX-code voor de PIC) en een optische ontvanger:

http://www.g4jnt.com/OpticalComms/OpticalComms.htm