AT scherpt repeater beleid aan

AT-logo

at-logoBerichten op de sites van het Agentschap Telecom, VERON en VRZA: Agentschap Telecom neemt zaken waar die niet in overeenstemming zijn met de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008. Maar waar zit het probleem nou precies?

 

 

De tekst die overal te lezen is, luidt als volgt:

Repeaters: alleen met vergunning

Een aantal zendamateurs heeft een radiostation dat op afstand kan worden bediend. Dit is toegestaan zolang de betreffende zendamateur de enige is die het radiostation kan bedienen voor het maken van een verbinding. Is dit radiostation ook door andere registratiehouders te bedienen voor het maken van een verbinding, dan functioneert dit radiostation als een repeater. Als geen vergunning is verleend voor onbemand frequentiegebruik, dan is dit radiostation feitelijk een illegale repeater. Voor repeaters geldt namelijk dat deze alleen zijn toegestaan als een vergunning is verleend door het agentschap.

Overtreding

Zendamateurs die dit soort gebruik van hun radiostation toestaan, zijn in overtreding. Agentschap Telecom gaat strenger controleren op dit gebruik en zal bij het constateren van overtredingen passende maatregelen nemen.

Dus maar even de stoute schoenen aangetrokken en het AT om een toelichting gevraagd. Wat is precies het probleem: er is een wildgroei ontstaan aan repeaters die zogenaamd bemand zijn, maar waaruit de bemanning bestaat uit een faciliteit om de desbetreffende repeater op afstand aan- en uit te kunnen schakelen. Maar nu zegt het AT dus dat een bediener de enige is die er overheen mag werken. Dan heb je dus niets meer aan een repeater.

Maar toen een paar gewetensvragen: Hoe zit het met een transponder? Bijvoorbeeld 2m/70cm? Het AT was daarin heel duidelijk: Ook dat is een repeater in de zin der wet. Dus VERBODEN! Ik ben zeer benieuwd of dus bij de volgende ballonvossejacht een vergunning aangevraagd moet worden voor de transponder die altijd aan boord is. Of dat deze zal ontbreken.

Toen ik toch bezig was, ook maar gevraagd: Hoe zit het met D-Star Hotspots? Het AT: Dat is eveneens een onbemande repeater dus dient daar een vergunning voor aangevraagd te worden.

Wat betekent dat concreet? De bekende repeater in Delft op 438,9375 MHz mag niet meer in de lucht komen. Wat dat betekent voor de Borrelronde, moet nog blijken. De Zoetermeerse hotspot van Ruud PD1ARV moet uitgeschakeld worden, en zo zullen er nog wel meer hotspots sneuvelen, wat het gebruik van D-Star niet echt zal stimuleren. Om nog maar te zwijgen van Echolink-link stations, want feitelijk zijn dat ook repeaters waar iedereen over kan werken. Het AT zegt dat de goeden maar onder de kwaden moeten lijden, maar het is natuurlijk wel een beetje door het AT zelf in de hand gewerkt, nadat een beleid gevoerd is die niet het experimenteren, maar slechts de financiële positie van het AT ten goede is gekomen door voor elke wijziging de volle mep te vragen. Ik begrijp dat een repeater met 10W op 70m hoogte met een antenne van meer dan 10dB gain niet echt onder een bemande repeater valt. Maar om nu de weg van de minste weerstand te kiezen door ALLE bemande repeaters, transponders en hotspots de nek om te draaien, gaat wel erg ver. De hobby is er weer een stukje op achteruit gegaan…

Update: De Zoetermeerse hotspot hoeft in elk geval niet uit: Ruud heeft een ATOF voor PI1ZTM. Inmiddels hebben zowel Willem PD0PYL en Jan PD0HNI de repeaterfunctie van hun APRS station uitgeschakeld en dat is een behoorlijke aderlating voor de APRS dekking in de regio. Met dank aan het AT.