Ombouw Trio TS-700 naar 70MHz

ts700

ts700Ik had nog nooit van de set gehoord (is dan ook al 35 jaar oud) maar er zijn er zeer veel van verkocht in Nederland volgens Rob PE9PE. Wellicht toch de moeite waard om de ombouw van deze set naar 70MHz te bespreken, zoals deze door G4IZH beschreven is.

 

 

Eerst maar eens een plaatje van de set waar het om gaat:

TS-700 groot

Hieronder volgen de modificaties voor het ombouwen van de Trio TS-700 twee meter multimode transceiver naar 4 meter. Er zijn nogal wat wijzigingen nodig en enig geduld is wel vereist, maar de resultaten zijn er dan ook naar: een 15 Watt multimode transceiver die het hele gebied van 70.000 tot 70.500 MHz bestrijkt.
G4IZH heeft er zelf twee omgebouwd, maar geeft uiteraard geen garantie…
De volgende units moeten gemodificeerd worden: RX front end, HET, MIX, FINAL en BPF.

RX Front End unit
a)     Zet een 47pF condensator over T1
b)     Zet een 27pF condensator over T11
c)     Zet een 20pF condensator over T12
d)     Zet een 5pF   condensator over C2

HET unit 
a)  Verwijder de kristallen X1, X2 en X101 en maak de draden los die van de bandschakelaar naar posities 125,126 en RPT lopen. Plaats een 51 tot 51.6 MHz overtoon kristal (HC25/HC6 etc) op de positie X1.
b)     Plaats een brug over diode D1
c)     Verwijder 2 windingen van spoel L4
d)     Zet een 82pF condensator over de secondaire van T1
e)     Zet een 82pF condensator over de primaire van T2
f)      Zet een 75pF condensator over C62
g)     Zet een 75pF condensator over C68
h)     Zet een 47pF condensator over T5
i)      Zet een 39pF condensator over T9
j)      Zet een 39pF condensator over T* (Staat niet op het schema maar zit naast T9).
k)     Zet een 20pF condensator over C6

NB,  De kern van L4 wordt afgeregeld op lineaire +/- RIT verstemming en de kern van L2 verstemt de kristalfrequentie met ongeveer 10kHz.

MIX unit
a)     Monteer een 39pF condensator tussen TP1 en massa
b)     Plaats 33pF condensatoren over varicap diodes D2,D3,D4 en D5
c)     Bevestig een nieuw "Test Point" aan de anode van D2
d)     Verander L1 in 5 windingen 3/8" dia 18swg
e)     Verander L2 in 2 windingen 3/8" dia 18swg
f)      Verander L3 in 4 windingen 3/8" dia 18swg
g)     Verander L4 in 6 windingen 3/8" dia 18swg

FINAL unit

a)     Verander L1 in 3 windingen 3/8" dia 18swg
b)     Verander L2 in 4 windingen 3/8" dia 18swg
c)     Verander L3 in 2 windingen 3/8" dia 18swg
d)     Verander L4 in 5 windingen 3/8" dia 18swg
e)     Verander L6 in 5 windingen 3/8" dia 18swg
f)      Wijzig condensatoren C5 en C6 naar 68pF
g)     Zet een 33pF condensator over TC3

NB, 18swg komt overeen met 1.2mm en 3/8" is 9.5mm.

BPF unit

Omdat de plaatsing van een 4m bandfilter in deze beperkte ruimte lastig is, werd besloten de spoel en trimmer te verwijderen en de ingang rechtstreeks aan de antenne-aansluiting te verbinden. Er is eventueel ruimte in de Final Unit om een extra 3-polig laagdoorlaatfilter te monteren, mocht dat noodzakelijk blijken.
De HF sensor die het signaal afneemt voor de S/Power meter op het frontpaneel zit ook in deze unit, en moet gemodificeerd worden vanwege de afwezigheid van de spoel. Dit wordt gerealiseerd door het verbinden van een condensator van 15pF in series met een kort "oppik" draadje dat een paar keer om de draad naar de antenne-aansluiting gedraaid wordt. De condensator is verbonden met de aansluiting D1/L1.

Afregeling

De meeste metingen werden gedaan met een 60MHz scoop voorzien van 1 op 1 probe.

HET unit

Verbind de scoop met loc 133 op het HET bord en regel spoelen T1,T2,T3,T4,T5 en T9 op maximum output in de ontvangst mode; daarmee moet je op ongeveer 150mV komen.

RX front end unit

Zet de "DRIVE" control in het midden, verbind een signaalgenerator op 70.2 MHz met de antenne ingang en zoek het signaal met de TS-700 vfo. De vfo zal vrijwel zeker nu geen 70.2 MHz aangeven; dit trekken we later recht. Regel met T1,T11 en T12 de ontvangst op maximum ontvangen signaal.

MIX en FINAL unit

Verbind een wattmeter met dummy load met de antenne aansluiting. Zorg ervoor dat de "DRIVE" control in het midden staat en dat de mode op FM staat. Verbind de scoop via een 20pF condensator met het eerder nieuw gecreëerde testpunt. Regel T1 op maximum signaal en verwijder de scoop. Regel spoelen T3,T4,T5, en T6 en trimmers TC1,TC2,TC3 en TC4 in de MIX unit op maximum output met de scoop of een ander HF-signaal meetapparaat. Regel in de FINAL unit met TC1,TC3,TC4,TC5 en TC7 de output op maximaal op de power meter, en doe dat ook met de lengte van L6 (beetje trekken en duwen). Je moet op ongeveer 16 Watt uitkomen. Schakel naar AM en regel met VR3 de output op 5 Watt, zie manual.

VFO unit

Als laatste wordt de VFO gecalibreerd met behulp van een nauwkeurige signaalbron. De instelling wordt gedaan door middel van het zorgvuldig afregelen van L1/TC1 in de VFO unit. Deze zijn bereikbaar van buiten de unit onder metaalfolie. OPEN NIET de VFO behuizing. Met L1 regel je af op 70.000 MHz en met TC1 regel je af op 70.500 MHz. Uiteraard beïnvloeden deze twee elkaar en moet je de afregeling een paar keer herhalen om de vfo over het hele gebied nauwkeurig te krijgen. De poederkernen kan je daarna met was vastzetten zodat ze niet meer kunnen verlopen. Daarna kan een laatste afregeling van het onvanger front end plaatsvinden. Omdat deze spoelen veel groter zijn, hoeven ze niet vastgezet te worden.
Het volledige service manual kan gratis op internet gedownload worden; dat helpt je de weg te vinden in de transceiver.

Extra Mods…..
 
De "afgrijselijke" Jones netaansluiting is verwijderd en vervangen door een 3 polige XLR die toevallig precies in het gat past. Er is een anti-hufter diode gemonteerd en de bestaande zekeringhouder is gedegradeerd tot gelijkstroomzekering omdat de nettransformator verwijderd is vanwege het feit dat de auteur uitsluitend met 13.8v DC werkt (voorbereid op rampen?).
Daarnaast werd de CW mode afgeregeld op USB en niet op LSB zoals in het origineel, werd de originele 1700Hz repeater openpieper (die op 4 meter niet nodig is!) omgebouwd tot CW sidetone generator en verder werd er een mosfet eindtrap bijgebouwd die de in Engeland maximaal toegestane 160 Watt PEP levert.

Hier wat foto's van na de conversie…..

Front

 

back

 

Mix

 

PA