Druk op jammers internationale uitzendingen opgevoerd

IARU-logo

iaru logoDe International Telecommunication Union (ITU) heeft alle landen van de wereld opgeroepen om 'alle noodzakelijke acties te ondernemen' die noodzaklijk zijn om het opzettelijk storen van het satellietverkeer te stoppen.

 

 

De aanpassing van de ITU regels, welke goedgekeurd werden tijdens de zojuist afgesloten World Radiocommunication Conference (WRC-12) in Genève, Zwitserland, was het gevolg van talloze klachten over het opzettelijk storen van internationale satelliet TV uitzendingen in het Perzisch en Arabisch, ook wel bekend als “jamming”. De storing richt zich op twee satelliet providers in het bijzonder, namelijk Eutelsat en Arabsat, en deze beweren dat de stoorsignalen afkomstig zijn uit Iran en Syrië.

“We zijn blij dat de World Radiocommunication Conference stelling neemt in deze belangrijke zaak,” zegt Richard M Lobo, directeur van het United States International Broadcasting Bureau. “Natuurlijk moeten we maar afwachten of Iran, Syrië en andere landen die internationale satellietverbindingen storen, hun werkwijze zullen veranderen. Jamming is een fundamentele overtreding, niet alleen van de internationale regels en normen, maar ook van het recht van mensen overal ter wereld op het ontvangen en verzenden van informatie,” aldus Lobo.

De storing, welke sinds september 2011 toegenomen is, betrof uitzendingen van de British Broadcasting Corporation (BBC), Broadcasting Board of Governors, Audiovisuel Extérieur de la France RFI en France 24 TV, Deutsche Welle, en RFE/RL, Inc’s Radio Farda. De aanpassing van de ITU regels werd gesteund door Radio Nederland Wereldomroep en de European Broadcasting Union.

De aanpassing in de regelgeving kwam na uren van discussie en debatteren, zowel in kleinere groepen als tijdens plenaire bijeenkomsten van de WRC. Een rapport van de ITU’s Radio Regulations Board maakte melding van “het aanhoudende karakter van de storing” en het feit dat “in sommige gevallen de telecom administraties van de betreffende landen niet reageerden … en kennelijk ook geen actie ondernamen om de storing op te lossen.” De aangepaste regelgeving stelt nu dat administraties “de feiten moeten erkennen en de noodzakelijke maatregelen moeten nemen" indien er sprake is van jamming.

Voorafgaand aan de wijziging door de WRC, wezen de Algemeen Directeuren van vijf grote internationale omroepen erop dat jamming een overtreding is van Artikel 19 van de Universele Rechten van de Mens. Journalisten Zonder Grenzen riepen landen op om “landen die de fundamentele principes van vrije nieuwsstromen niet respecteren, sterk te veroordelen,” en zeiden verder dat: “de ITU niet de medeplichtige moet zijn van regimes die de vrije nieuws- en informatiestromen op hun telecommunicatienetwerken blokkeren.”

Volgens de Internationale Campagne voor Mensenrechten in Iran is het jammen van satellieten onderdeel van een veel breder offensief. “De Iraanse overheid is tevens verwikkeld in verregaande pogingen om de complete controle over internettoegang te verkrijgen, alsmede het beperken van mobiele spraak- en datacommunicatie,” zei de groep in een verklaring waarbij de WRC gemaand werd om stelling te nemen tegen het jamming probleem.