Storingsvrije radio-ontvangst in elektrische auto’s

auto

autoOnderzoekers van het Fraunhofer Instituut voor betrouwbaarheid en microintegratie (IZM) in Berlijn hebben simulatietools ontwikkeld waarmee elektromagnetische storingen in elektrische auto’s sterk kunnen woren gereduceerd.

 

 

 

Deze storingen worden voornamelijk veroorzaakt door de frequentieconverter in de elektrische aandrijving. Met de nieuwe tools kan worden bepaald welke opstelling van onderdelen en bekabeling de minste interferentie veroorzaakt. Naast de simulatietools hebben de onderzoekers ook een prototype gebouwd van een symmetrische powermodule die zorgt voor een sterk verlaagd storingsniveau.

In een elektrisch aangedreven auto zijn de voornaamste storingsbronnen de elektromotor, de accu (?? – red), de compressor voor de airconditioning, het laadsysteem, de DC/DC-converter en de frequentieconverter. Vooral deze laatste zorgt ervoor dat in de auto van de toekomst radio-ontvangst nauwelijks mogelijk is. Met speciale meettechnieken kunnen de onderzoekers aangeven waar de storing vandaan komt en hoe deze zich verspreidt. De simulatietools geven vervolgens aan bij welke opstelling van de componenten de minste storing optreedt.

Naast alle Duitse autofabrikanten maken ook enkele Japanse en Amerikaanse autofabrikanten gebruik van de nieuwe tools van het Fraunhofer Instituut.