Radio-amateurisme in Tunesië

arat logo

arat logoChef der Tunesische radio-amateurs in de mail. Kennelijk via Google stuitte hij op een artikeltje op deze website waarin gewag werd gemaakt van een verbeterde situatie voor amateurs in Tunesië. Alleen al het noemen van A.R.A.T. en DL1DBF in dezelfde alinea zorgde al voor een rode waas voor ogen bij de beste man. Politiek en radio-amateurisme, het is een huwelijk dat tot mislukken gedoemd is.

 

 

 

Hij zegt over de huidige situatie het volgende:

"Na de Tunesische revolutie verzamelden de Tunesische Radio Amateurs zich op 1 mei 2011 in de stad Sousse. Tijdens deze bijeenkomst werd de oprichting van de radio amateurvereniging ARAT aangekondigd. Het is de eerste radio amateurvereniging ooit die erkend werd door de overheid. Eerder is er NOOIT een andere vereniging geweest.

In diezelfde bijeenkomst werd een document ondertekend waarin staat dat met ingang van die 1e mei, Tunesische Operators voortaan weigeren om vertegenwoordigd te worden door wie dan ook van buiten het land.

De situatie voor amateur radio in Tunesië is HEEL slecht. De scouting organizatie is niet in staat om op te draaien voor de jaarlijkse licentiekosten (meer dan $1000) en intussen vertellen andere personen aan de wereld dat alles fantastisch gaat.

De serieuze pogingen om tot legalisatie voor individuele amateurs te komen (zenden mag daar dus alleen via de scouting clubs) zijn op dit moment pas aan de gang tussen ARAT en ANF en gezamelijk werken ze aan de totstandkoming van deze mijlpaal. Zo'n inspanning is er nooit eerder geweest!!

DL1BDF heeft de stations ingericht die 12 jaar geleden door de Duitsers zijn neergezet, maar heeft er sindsdien niets meer aan gedaan.

Ik hoop dat je het artikel aanpast en spreekt (niet over mij maar) over de Tunesische jeugd die met beperkte middelen samen werken aan het opbouwen van hun eigen vereniging, voor al het goede van de hobby, verre van persoonlijke belangen".

Tot zover zijn relaas. Dat verklaart ook waarom de twee Tunesische stations die ik ooit gewerkt heb, 3V8BB en 3V8SS, beide club- of special event stations waren. Wij mogen wat dat betreft nog wel eens stil staan bij de vrijheden en verworvenheden die wij als amateurs hebben. Bij het lezen van dit relaas wordt dan nog maar eens pijnlijk duidelijk, lijkt me.