FCC weigert nationale noodfrequentie

fcclogo

fcclogoIn Amerika heeft het Amerikaanse AT, het FCC, de aanvraag door Bryan Boyle, WB0YLE en Jim Dixon, WB6NIL, voor een nationale noodfrequentie op 146.550 MHz als een “niet-exclusief nationaal Amateur Radio Service noodkanaal met FM wideband modulatie” afgewezen.

 

 

 

De argumentatie van het FCC is wel interessant. Doyle en Dixon wezen erop in hun aanvraag dat andere diensten, zoals de 27MHz-gebruikers, de luchtvaart en de scheepvaart wél over specifieke kanalen beschikken t.b.v. noodverkeer. Volgens hun biedt een bij iedereen bekende noodfrequentie voordelen als er eens een keer echt iets mis gaat. Maar het FCC stelt zich op het standpunt dat Boyle en Dixon “niet aangetoond hebben dat er een probleem is dat opgelost kan worden met een nationale noodfrequentie binnen de amateurbanden” (die in Amerika overigens van 144 – 148MHz loopt en niet tot 146MHz zoals in Europa).

Volgens het FCC is in de regels voor amateurgebruik vastgelegd dat “een amateur station gerechtigd is om eenzijdig berichten uit te zenden vanwege een noodgeval,” waarbij opgemerkt wordt dat deze berichten “op elke frequentie uitgezonden mogen worden door de operator van een amateurstation waarvoor hij een machtiging heeft. Daarnaast is vastgelegd dat te alle tijde en op alle frequenties, elke operator voorrang dient te geven aan stations die noodverkeer af willen handelen. Deze regels zijn primair tot stand gekomen door de vrijwillige bandplanning en medewerking van radio amateurs."

Onlangs nog onderzocht het FCC of zoiets bijvoorbeeld haalbaar was in de FRS band (Family Radio Service, te vergelijken met onze PMR), maar was tot de conclusie gekomen dat het niet noodzakelijk was om een FRS kanaal als noodkanaal aan te wijzen omdat noodverkeer sowieso altijd voorrang heeft en dat de geschiedenis aantoonde dat dat in het FRS spectrum geen enkel probleem opleverde.

Het FCC merkte echter wel op dat in tegenstelling tot de CB en de scheepvaart noodkanalen, de hulpdiensten niet standaard de FRS kanalen scannen. (Zou je hier moeten doen, kanaal 9 monitoren. Anarchistische Nederlanders trekken zich al 30 jaar geen moer meer aan van kanaal 9 = Noodkanaal).” Het FCC vindt dus dat de amateurs frequenties genoeg hebben om om hulp te roepen, en dat het zelfoplossend vermogen van de amateurs dat wel oplost. Er is dus geen sprake van een probleem dat om een wetswijziging vraagt om dat op te lossen. Einde discussie.

Nog even terugkomend op kanaal 9: de zaken liggen in Amerika natuurlijk wel iets anders dan bij ons. CB is vergunningsloos, en veel Amerikanen die in afgelegen gebieden wonen, hebben een CB-set in hun auto. De reden daarvoor is dat GSM-dekking lang niet zo vanzelfsprekend is als bij ons. Gebeurt er iets waarbij je niet meer weg kunt komen, dan kan je niet op je GSM vertrouwen. Een aanroep op kanaal 9 wil dan nog wel eens uitkomst bieden. Daarom monitoren de hulpdiensten in Amerika vaak standaard kanaal 9. Iets wat hier schier ondenkbaar is.