Serie-stabilisator voor hoge ingangsspanning

Bridge

BridgeDe meest voor de hand liggende methode om de een serie-stabilisator aan te sluiten op een te hoge spanning is uiteraard het in serie opnemen van een voorschakelweerstand. Deze schakeling kan echter alleen gebruikt worden als het zeker is dat de aangesloten schakeling een vrij constante stroom van de voeding vraagt.

 

 

 

Het nadeel is dat kleine variaties in de stroom vrij grote variaties op de ingangsspanning van de stabilisator tot gevolg hebben.
In onderstaand schema is een betere schakeling getekend. De stabilisator wordt nu vooraf gegaan door een emittervolger, waarvan de basis wordt ingesteld door middel van een zenerdiode. In het getekend voorbeeld heeft deze een spanning van 20 V. De basisspanning is dus gelijk aan deze waarde en de emitter zal op een spanning van ongeveer 19,4 V komen te staan. Dat wordt nu de gereduceerde ongestabiliseerde ingangsspanning van de serie-stabilisator. De schakeling werkt nu volledig onafhankelijk van de afgenomen stroom. Wel gaat er heel wat vermogen in de transistor verloren, zodat deze voldoende gekoeld moet worden.