Onderdrukken van schakelklikken

messchakelaar

messchakelaarSchakelaars kunnen voor veel ellende zorgen. Als u klikken hoort op het moment dat u een schakelaar omschakelt, betekent dit vaak, dat niet alle contacten van de schakelaar op dezelfde spanning staan. Er kunnen dan bij het schakelen korte stroompjes vloeien, die bijv. klikken of zelfs ploppen uit de luidsprekers veroorzaken.

 

 

 

 

De oorzaak van het probleem is geschetst in de bovenste tekening van nevenstaande figuur. Een omschakelaar is opgenomen tussen de uitgang van een trap en de ingang van de volgende. Beide signalen worden via condensatoren uit- en ingekoppeld. In de getekende stand van de schakelaar in contact c nergens mee verbonden, hangt dus vrij in de lucht. Door de lekweerstand van de condensator zal de spanning op contact b gelijk worden aan de spanning UA. Hetzelfde geldt voor het moedercontact, dat opgeladen zal worden tot de spanning UB.

Als u nu de schakelaar in stand b zet zal er opeens een rechtstreekse verbinding tussen de twee condensatoren tot stand komen. Als UA niet gelijk is aan UB (en dat zal meestal het geval zijn) zal er nu een korte, maar flinke stroom door de twee condensatoren gaan vloeien, totdat de spanningen op het moedercontact en contact c van de schakelaar aan elkaar gelijk zijn. Het is deze stroom die de schakelklik veroorzaakt!

In de onderste figuur is de eenvoudige oplossing voor dergelijke problemen geschetst. Alle contacten van de schakelaar worden via grote weerstanden (100 kOhm tot 1 MOhm) met de massa verbonden. Deze waarden zijn zeer laag vergeleken met de lekweerstanden van de condensatoren. Het gevolg is dat er geen gelijkspanningen over de weerstanden worden opgebouwd en dat alle schakelaarcontacten op 0 V staan. Bij het schakelen kunnen er dus geen stromen vloeien en de schakelklikken of -ploppen blijven afwezig.