Primaire status 1900-2000kHz in Amerika?

fcclogo

fcclogoIn document ET Docket 12-338 stelt het Amerikaanse AT, de FCC, voor om de secundaire toewijzing aan amateurs van het bandsegment 1900-2000kHz om te zetten in een primaire toewijzing, waardoor de amateurs het bijna exclusieve gebruikersrecht van de band krijgen. Momenteel delen amateurs in Amerika de bovenste helft van hun 160m band op secundaire basis met Radiolocatie bakens die prioriteit hebben boven amateurs.

 

 

Door de algemene beschikbaarheid van GPS satellietsystemen voor burgertoepassingen zijn radiolocatie bakens zo goed als verdwenen uit de 1700-1800 kHz en 1900-2000 kHz banden, maar de secundaire status voor amateurs op 1900-2000 was er nog steeds, waardoor het gevaar bestaat dat als men het in de kop krijgt om om wat voor reden dan ook weer met bakens in die band te gaan spelen, de amateurs weer op het tweede plan komen.

De FCC heeft nu een termijn geopend waarbij belanghebbende partijen commentaar kunnen leveren op het voornemen. Wil je het document eens bekijken, dan kan dat op http://apps.fcc.gov/ecfs/proceeding/view?name=12-338

Het zou leuk zijn als de WRC ook eens aandacht besteedde aan het gelijktrekken van de 160m band. Want de toewijzing verschilt nu per land, zelfs binnen Europa: kijk maar eens in dit document . En de secundaire toewijzing in delen van de 160m band, vaak gepaard gaand met extra vermogensrestricties, zijn ongetwijfeld ook in Europa het gevolg van historische radiobakens.