Kalkules

kalkulus

kalkulusDe gewone rekenmachine van Windows is handig voor de meeste sommetjes. Wie wat meer wil kan terecht bij de uitgebreide wetenschappelijk calculator "Kalkules"

 

 

Kalkules is een rekenmachine die behalve de gebruikelijke functies ook kan rekenen met zaken als combinatoriek, polynomen en complexe functies.

Het programma kan ook functies differentieren en eenheden omrekenen.

De grafische functie vind ik erg handig.

Om een grafiek te maken kun je natuurlijk terecht bij de graph-wizard in excel maar met Kalkules gaat het misschien nog wel makkelijker:

Functie van de stroom door een zich ontladende condensator van de vorm I = k1*e^(-t/k2)

En zo ziet de bijbehorende grafiek eruit:

 

In het manual worden de mogelijkheden duidelijk toegelicht:

http://www.kalkules.com/manual/

Downloaden kan hier:

http://www.kalkules.com  => download