Beleidsnotitie onbemand frequentiegebruik

AT-logo

AT-logoOp de site van het AT is de nieuwe beleidsnotitie voor onbemand frequentiegebruik te vinden, gedateerd 1 februari 2013. Daarin staan een aantal interessante aanpassingen ten opzichte van de tot nu toe geldende aanbevelingen.

 

 

De hele tekst is voor geïnteresseerden HIER te vinden.

Een paar interessante puntjes springen er wel uit:

  • Er is in het document sprake van "Bovenregionale repeaters"; feitelijk wordt daar met zoveel woorden groen licht gegeven aan het Coversity project, dat eerder op last van het AT stilgelegd was. Het mag dus nu.
  • Interessant is ook om te zien dat het repeater segmentje op 2m aan de onderkant is uitgebreid naar 144.975 en 144.987.5, welke twee frequenties bestemd zijn voor voornoemd "bovenregionaal repeater" gebruik.
  • En: er wordt impliciet toestemming verleend voor D-star op 2m, iets wat tot nu toe taboe was: D-star mocht alleen op 70cm en hoger.
  • Wel jammer om te lezen dat AT melding maakt van "intensiever gebruik door primaire gebruikers van het segment 438-440MHz", waarmee ze feitelijk aangeven geen werk te maken van het verhuizen van DGPS signalen naar buiten de amateurbanden. Gemiste kans zou ik zeggen.
  • AT zet het beleid omtrent repeaters voort. Dat wil zeggen dat amateurs in de regio elke drie jaar de kans krijgen om een bestaande repeater uit de lucht te trekken ten behoeven van het eigen ego vernieuwende technische experimenten. Wat er in de praktijk gewoon op neerkomt dat het ding botweg ergens anders geplaatst wordt met een nieuwe beheerder en kassa voor het AT die weer de volle mep vangt voor het doorvoeren van de mutatie. Wel is er de verplichting om binnen 4 maanden na verkrijgen van de ATOF iets werkends in de lucht te hebben.
  • Er mag één baken in de 50MHz band draaien t.b.v. propagatie onderzoek. Verder zijn 50MHz en 70MHz taboe voor bakens. Tenzij je er naast blijft zitten natuurlijk, want dan is het niet onbemand meer. Feitelijk is dat een verbod op WSPR op 70MHz, want onbemand, als je – net zoals ik vorig jaar – dus gewoon naar je werk gaat en WSPR laat draaien op 70MHz.

Kortom, er is wel het een en ander gewijzigd. De moeite van het doorlezen waard, als je iets experimenteels in de lucht wil zetten.