Luidspreker impedantiemeter

speaker

speaker Ziehier een handig apparaatje om de impedantie van een luidspreker of koptelefoon te meten bij de standaardfrequentie van 1kHz die voor dat soort metingen altijd gebruikt wordt. De schakeling wekt een stabiele 1kHz sinus op met weinig vervorming, zonder dat daarvoor thermistors, lampjes of andere speciale amplitude-begrenzende componenten nodig zijn.

 

 

De sinus wordt – na wat instellingen met P1 – via een weerstand toegevoerd aan het te testen object.

Impedantiemeter

Voor het verkrijgen van een stabiel uitgangssignaal is een gestabiliseerde voeding wel noodzakelijk. D1 en D2 tillen de massaverbinding van IC1 een stukje op zodat die 6.2V levert in plaats van de normale 5V.
De meting geschiedt in twee stappen: omdat een constante stroombron richting het te testen object noodzakelijk is, kan dat ingesteld worden met P1 en gemeten worden over de serieweerstand (R7 of R8, afhankelijk van de te meten impedantie); vervolgens wordt de meter over het te testen object gezet en de actuele impedantie kan dan direct afgelezen worden op de meter.

Afregeling met behulp van een oscilloscoop:
Verbindt de oscilloscoop in plaats van de DVM en draai P1 helemaal rechtsom.
Sluit de luidsprekeruitgang kort en regel R3 zodanig af dat er een sinus van ongeveer 2.2V top-top te zien is.

Afregelen "op het gehoor":
Verbindt een kleine luidspreker of een helft van een koptelefoon met de uitgang en draai P1 zover op dat er een redelijk geluidsniveau te horen is.
Draai nu R3 zover op dat de oscillator afslaat; vervolgens de instelpot langzaam terugdraaien tot het moment dat de toon weer hoorbaar wordt.

Meten:

  • Verbindt een Digitale Volt Meter op het 200mV AC bereik met de DVM output aansluiting
  • Verbindt het te testen object met de Speaker aansluitingen
  • Zet SW1 in de positie richting R7 als de te meten impedantie onder de 100 Ohm ligt, of richting R8 als de impedantie hoger is.
  • Zet SW2 in de "Set" positie en zet de schakeling aan met SW3
  • Regel P1 zodanig dat er precies 100.0mV op het display van de DVM staat
  • Zet SW2 in de "Measure" positie en je kunt de impedantie van de luidspreker of koptelefoon meteen aflezen, bijvoorbeeld 8.5mV = 8.5 Ohm
  • Let erop dat als je impedanties boven de 100 Ohm meet (SW1 richting R8), je de decimale punt op het display van de DVM kunt negeren. Toont het display dan 70.5mV, dan is de impedantie 705 Ohm

Opmerkingen:

  • Voor heel nauwkeurig meten moet je 1% of 2% weerstanden gebruiken voor R7 en R8.
  • D3 LED en de bijbehorende weerstand R9 zijn optioneel.

Onderdelenlijst:

P1_______________4k7  Lineaire Potmeter
R1_______________12k 1/4W weerstand
R2_______________2k2 1/4W weerstand
R3_______________1k 1/2W instelpot
R4_______________1k5 1/4W weerstand
R5_______________4k7 1/4W weerstand
R6_______________3k3 1/4W weerstand
R7_______________100R 1/4W weerstand (zie tekst)
R8_______________1k 1/4W weerstand (zie tekst)
R9_______________1k 1/4W weerstand (Optioneel)
C1_______________22nF 63V Polyester Condensator
C2_______________330nF 63V Polyester Condensator
C3_______________22µF 25V Electrolytische Condensator
D1,D2____________1N4148 75V 150mA Diodes
D3_______________3mm Groene LED (Optioneel)
Q1,Q2,Q3________BC550C 45V 100mA Low noise High gain NPN Transistoren
IC1______________78L05 5V 100mA Spanningsregelaar
SW1,SW2_________SPDT schakelaars
SW3______________SPST schakelaar
B1________________9V PP3 Batterij
Clip voor PP3 Batterij