IARU Regio 1 eens over satelliet toewijzing in 2m band

IARU-logo

iaru-logoDe notulen van de tussentijdse vergadering van de IARU regio 1 die van 20-21 april in Wenen gehouden is, zijn beschikbaar.

 

 

 

Er werden een aantal documenten met betrekking tot de Amateur radio satelliet dienst besproken:
• VIE13_C5_03 Toenemend gebruik van 144MHz door Amateur-Satelliet diensten
• VIE13_C5_05 Aanbevelingen voor DATV uitzendingen
• VIE13_C5_24 Regio 1 Satelliet Coördinator Rapport
• VIE13_C5_27 Nieuwe smalband werkfrequenties in de 2300–2450 MHz band
• VIE13_C5_32 2400MHz Amateur Satellieten

Voor wat betreft de amateur satelliet dienst was waarschijnlijk het belangrijkste document van de vergadering document VIE13_C5_03 waarin voorgesteld wordt om het bandgedeelte 144.000-144.035 MHz toe te wijzen aan satelliet SSB/CW downlinks.

Volgens de notulen presenteerde Graham Shirville G3VZV het document over het toenemend gebruik van de 2m band door satellieten en de wens om het weinig gebruikte onderste deel van de 2m band, 144.000-144.035, te gaan gebruiken, welk deel oorspronkelijk bedoeld was voor EME activiteiten. EME is vervolgens verder de band in geschoven.

Vanwege het faciliteren van sommige CW contesten, werd het voorstel aangepast van 35 naar 25kHz (dus 144.000-144.025 MHz).

Als de andere IARU Regio's 2 en 3 eveneens bereid zijn om te gaan voor 144.000 tot 144.025, dan zal IARU Regio 1 dit voorstel ondersteunen.

Noot: De IARU Regio 2 Conferentie wordt in september 2013 gehouden in Cancun, Mexico.

Zie hier document VIE13_C5_03: Increased Amateur-Satellite Service 144MHz Usage
http://ukamsat.files.wordpress.com/2013/04/vie13_c5_03_increased_amateur_satellite_service_144mhz_usage.pdf

IARU-R1 Vienna C5 notulen:
http://ukamsat.files.wordpress.com/2013/04/2013_vienna_c5_meeting_minutes.pdf

De originele documenten voor de vergadering vind je hier.
http://ukamsat.files.wordpress.com/2013/04/2013_vienna_documents_final.pdf