Weerstations veroorzaken storing

Car remote

Car remoteRegelmatig veroorzaken draadloze weerstations storing op afstandsbedieningen van auto’s, babyfoons of garagedeuren. Dat is de ervaring van Agentschap Telecom, die hier wekelijks storingsmeldingen over krijgt. De problemen ontstaan meestal wanneer de batterijen van het weerstation vervangen moeten worden.

 

 

De laatste jaren worden er steeds meer draadloze apparaten gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om deurbellen, hoofdtelefoons, startonderbrekers voor de auto, alarmsystemen om inbraken te voorkomen, barcodescanners in winkels en bewegingsmelders. Omdat deze apparaten een beperkt zendvermogen hebben, kunnen ze worden gebruikt zonder vergunning aan te vragen. Deze apparaten moeten dan wel de ISM-banden gebruiken  (Industrial, Science, Medical); op UHF wordt daarvoor de frequentie 433.920MHz het meest gebruikt. Het gebruik ervan is voor eigen risico: er mag geen storing aan primaire gebruikers van de band plaatsvinden en eventuele storing op de eigen apparatuur dient geaccepteerd te worden. Met dat laatste wordt echter niet altijd genoegen genomen.

Door het grote aantal draadloze apparaten in en om het huis zijn er steeds meer onderlinge storingen. Agentschap Telecom merkt dat veel van die storingen worden veroorzaakt door draadloze weerstations. Deze problemen ontstaan vaak wanneer de batterijen van deze apparaten leeg raken. Door de te lage spanning blijven deze weerstations dan een continu signaal uitzenden waardoor andere draadloze apparatuur in de omgeving niet meer werkt. De oplossing is dan de batterijen te vernieuwen.

Tips

Vanwege het toenemend gebruik van draadloze apparatuur in en om het huis, geeft Agentschap Telecom een aantal tips, die kunnen helpen bij het onderzoeken en/of oplossen van storingen van draadloze apparaten:

1.         Inventariseer of er in de omgeving meer problemen zijn met draadloze apparatuur. Deze apparatuur heeft een reikwijdte van maximaal 50 tot 100 meter. Hierdoor is het al snel mogelijk een gebied te markeren waar de storing vandaan komt.

2.         Inventariseer welke draadloze apparatuur onlangs is aangeschaft, zowel bij u zelf als bijvoorbeeld bij de buren. Schakel deze apparatuur uit of verwijder de batterijen om vast te stellen of het apparaat de veroorzaker is van de storing.

3.         Zoek ook draadloze apparatuur die niet meer lijkt te werken. In het bijzonder buitenunits van weerstations. Zij staan op veel daken van woningen en hebben een grote reikwijdte. Als de batterijen leeg raken lijkt het of het apparaat niet meer werkt maar gaat het wel andere apparatuur storen.

4.         Leg vast op welke uren en dagen de storing optreedt. Dit kan behulpzaam zijn bij het vinden van de stoorbron.

Apparatuur die werkt met vergunningvrije frequenties, vallen helemaal niet onder verantwoordelijkheid van de waakhond. „Klagers moeten niet bij ons zijn”, benadrukt een zegsvrouw van het AT.

Soms ontstaat wel veel lokale opschudding over draadloze apparatuur, erkent zij. In 2011 spraken bewoners in Flevoland bijvoorbeeld een tijd lang van het 'Spook van Emmeloord': auto's wilden niet meer op en van het slot, startonderbrekers blokkeerden en autoalarmen gingen spontaan af. De oorzaak van deze mysterieuze verschijnselen was onbekend.

Onderzoek van Agentschap Telecom wees later uit dat het probleem veroorzaakt werd door een draadloze barcodescanner van een retailer in de omgeving. Deze had een klein defect, waardoor de scanner stoorde op andere draadloze toepassingen.

Om te voorkomen dat er meer spoken nagejaagd moeten worden, adviseert het Agentschap iedereen om bij klachten eerst te inventariseren of er mogelijke stoorzenders in de omgeving zijn, zie bovenstaande tips.