Australië stopt hoog-vermogen proef voor amateurs

acma logo

acma logoHet Australische AT, de Australian Communications and Media Authority (ACMA) heeft een einde gemaakt aan een 18 maanden durende testperiode waarin deelnemende amateurs in het land met een Advanced license maximaal 1 kW mochten maken op de HF banden. Amateurs met een Advanced license mogen in Australië normaal 400 W PEP maken. ACMA kwam eerder deze maand tot die beslissing na een uitgebreid onderzoek dat al in maart begon.

 

"Nadat we als onderdeel van de afwegingsprocedure alle beschikbare gegevens bekeken hebben, is de ACMA van mening dat de proefperiode niet verlengd moet worden," zei het agentschap.

ACMA wees erop dat iets minder dan 3 procent van de 10.690 in aanmerking komende machtiginghouders — 297 in totaal — gebruik hebben gemaakt van de proefperiode. Amateurs moesten een aparte toestemming aanvragen om met 1kW te mogen werken.

"Van de 297 die inderdaad toestemming hebben aangevraagd, bleek dat een deel het hogere vermogen nooit gebruikt heeft," motiveerde het agentschap haar besluit. ACMA zei dat uit commentaar van participanten bleek dat het voordeel van het gebruik van hoog vermogen "beperkt was tot de participanten en er is geen algemeen voordeel voor de gemeenschap uit gebleken."

Daarnaast merkte ACMA op dat de kennis van de Australische regels met betrekking tot blootstelling aan HF velden "niet voldeed aan ACMA's verwachtingen."

ACMA zei dat hoewel men zich bewust is van het feit dat sommige andere landen hogere vermogens toestaan dan Australië, "deze landen waarschijnlijk andere afspraken en overwegingen hebben." ACMA zegt dat het zich moet baseren op de gegevens die tijdens het afwegingsproces verkregen zijn, en de eisen van de Australische situatie. De toestemming voor het gebruik van hoog vermogen vervalt per 31 augustus.

Het Wireless Institute of Australia (WIA) promoot al een tijd het gebruik van hogere vermogens door houders van een Advanced license, die vinden dat de vermogenslimiet van 400 W hun op achterstand zet, in het bijzonder tijdens contesten, waarin andere landen 1 kW of meer toestaan. Nadat de Nieuw Zeelandse amateurvereniging New Zealand Amateur Radio Transmitters (NZART) in hun land de overheid ervan overtuigd had om het maximale vermogen op te schroeven op basis van deze argumenten, zag het WIA de kans om het nogmaals te proberen. Nadat het WIA was geïnformeerd over  ACMA's besluit om te proef te beëindigen, werd na overleg besloten dat de ACMA de zaak volgen jaar nog eens gaat bekijken.