DARPA maakt cloud van smartphones

Tank

tankHet Amerikaanse ministerie van defensie, het Defense Advanced Research Projects Agency test software dat mobiele apparaten omvormt tot cloud-achtige communicatie netwerken voor gevechtstoepassingen.

 

 

Het Defense Advanced Research Projects Agency test momenteel de softwarematige mogelijkheden om cloud-achtige computernetwerken te creëren op het slagveld met behulp van de kracht van de processoren van smartphones en radio's. De lessen die DARPA leert zijn niet alleen bruikbaar voor de strijdkrachten, maar tevens voor hulpverleners als de traditionele communicatie infrastructuur uitvalt of anderszins niet beschikbaar is.

Tegenwoordig moeten de vooruitgeschoven troepen communiceren met de leiding buiten het slagveld om informatie te krijgen — van foto's van lokale leiders tot de biometrische gegevens van gevangenen en verdachte burgerdoelen, en van overzichtskaarten tot troepenbewegingen. De connectiviteit is daarbij vaak een probleem, wat problemen oplevert voor manschappen die informatie van hogerhand moeten hebben of updates van dichtbij opererende eenheden.

De huidige smartphones bieden daarbij mogelijkheden die een paar jaar geleden nog niet bestonden en waarmee een aantal van deze uitdagingen opgelost kunnen worden.

"Met 64 GigaBytes opslag in een enkele smartphone kan een eenheid van negen man al beschikken over meer dan een halve TeraByte (500GB) aan cloud opslag," zegt Keith Gremban, program manager voor het Content-Based Mobile Edge Networking programma in een DARPA persbericht. "CBMEN sluit aan bij die grote capaciteit." 

Met de installatie van CBMEN software op smartphones en militaire radio's kunnen individuele soldaten en mariniers met elkaar communiceren, zelfs als ze niet het hoofdkwartier kunnen bereiken. Effectief verandert de software ieders mobiele apparaat in een server, zodat gegevens superlokaal gegenereerd, bewaard en gedistribueerd worden. Zolang de manschappen binnen radiobereik zijn, deelt de CBMEN software automatisch updates, waarmee een "tactische cloud" gecreëerd wordt die groter of kleiner wordt naarmate de troepen elkaar naderen of verder weg bewegen, waardoor informatie op meerdere plaatsen gedeeld wordt en het effect van communicatieverstoringen geminimaliseerd wordt.

"CBMEN klinkt misschien niet revolutionair, omdat mensen de beschikbaarheid van servers als normaal ervaren door de wereldwijde beschikbaarheid van mobiele telefoonmasten, glasvezelverbindingen en 4G/LTE netwerken," zegt Gremban in het persbericht. "Maar als die infrastructuur niet beschikbaar is, zorgt de CBMEN technologie voor het real-time delen van informatie waar dat eerder niet mogelijk was. CBMEN zorgt voor veilige, private samenwerking en cloud storage in je broekzak."

Andere toepassingen van CBMEN zijn natuurlijk makkelijk voor te stellen, in het bijzonder bij de hulpverlening na rampen. In veel van die omstandigheden — orkanen, tornado's en bosbranden bijvoorbeeld — is de communicatie infrastructuur beschadigd of vernietigd. Hulpverleners van de politie en brandweer maar ook de BB of het leger kunnen dan hun smartphones gebruiken om snel een communicatienetwerk op te bouwen en kritische informatie met elkaar te delen.

De eerste fase van het testen van CBMEN, waarmee het concept bewezen moest worden, is recent uitgevoerd in Fort A.P. Hill met gebruik van Android telefoons en Army Rifleman radio's die met de software uitgerust waren.

DARPA zit nu in fase 2 van de test, waarbij men hoopt de efficientie van de informatie uitwisseling verder te verbeteren en tevens de beveiliging te versterken. DARPA zegt dat het doel van deze fase onder meer inhoudt dat men het aantal uitzendingen en de benodigde bandbreedte wil beperken, waarmee energie bespaard wordt — een van de complicerende factoren van elektronische apparatuur op het slagveld.