Weer verbazing over de zon

Flare

flareGeleerden snappen er niets van. NASA zit met de handen in het haar. Spaceweather kijkt glazig naar metertjes die op nul staan. De reden? In een tijd waarin de zon zou moeten bruisen van de energie, gebeurt er he-le-maal niets. Het afgelopen weekend was er geen enkel teken van activiteit. Terwijl we in de piek van de zonnevlekken zouden moeten zitten…

 

 

Maar dan ook werkelijk elke meting die men aan de zonne-activiteit doet, stond op nul in het afgelopen weekend. Hoewel dat wel eens eerder is voorgekomen, blijft het vreemd tijdens een periode waarin de zon het zonnevlekkenmaximum maar net gepasseerd is en waain de activiteit het grootst zou moeten zijn.

“Het onderstreept nog maar eens dat deze cyclus nogal kalm verloopt,” zegt Robert Rutledge, leider van het voorspellingsteam van het NOAA/National Weather Service Space Weather Prediction Center. “Dit was tot nu toe sowieso al een behoorlijk tamme cyclus, en ik denk dat we erop moeten rekenen dat de tweede helft niet veel beter wordt.”

Tijdens deze activiteitsperioden met een herhalingsfrequentie van ongeveer 11 jaar gaan de perioden met verhoogde activiteit gepaard met een toename van het aantal vlekken op de zon en uitbarstingen met hoge energie, zoals flares en coronal mass ejections. Maar voordat deze cyclus begon, varieerden de voorspellingen van wetenschappers met betrekking tot de activiteit van behoorlijk heftig tot heel kalm.

“Eerlijk gezegd zijn we niet erg goed in het voorspellen van zonnecycli,” zegt Rutledge.

In aanmerking nemende dat deze cyclus de zwakste is in meer dan een eeuw, voorspellen sommige onderzoekers nu al dat dit het begin kan zijn van een totale afname in activiteit, met nog meer kalme cycli in de toekomst. De website spaceweather.com, die de activiteit van de zon in kaart brengt, suggereerde al dat deze ineenzakking een voorbode van een dubbele piek zou kunnen zijn, waarbij we nu in het dal tussen de twee pieken zitten. Maar Rutledge wijst er daarbij op dat onze fundamentele kennis van hoe de zon werkt nog steeds hiaten vertoont. Het kan dat het nog een tijdje rustig blijft op de zon, maar evenzogoed bestaat er op elk moment de kans op een opleving in activiteit, inclusief de mogelijkheid van extreem ruimteweer.

De totale stilte van afgelopen weekend ligt binnen de grenzen van de normale variaties in activiteit en wetenschappers weten niet echt wat daar de achterliggende oorzaak van is. Ze weten niet echt wat de veranderingen op de zon veroorzaakt. Binnen een week zou de zonne-activiteit weer op normaal niveau moeten liggen. Maar waar de dat dan weer op baseren, als ze niet weten hoe het werkt, is niet helemaal duidelijk…