Bescherming van het radio spectrum

PLC

plcDe Duitse amateurvereniging DARC meldt dat Kurt Röhlig DL3UXI een open brief geschreven heeft aan de Duitse minister van Justitie over de toenemende vervuiling van het radio spectrum

 

 

Kurt Röhlig DL3UXI schrijft daarin dat ons vitale radio spectrum in toenemende mate vervuild wordt door elektromagnetische storingen. In buitengebieden is de concentratie van elektrische apparaten die niet of niet meer voldoen aan de essentiële eisen van de EMC richtlijnen zo groot dat de ontvangt van lange- midden- of kortegolf radio-uitzendingen niet langer meer mogelijk is. Technologieën zoals PLC / PLT gebruiken het (bovengrondse) elektriciteitsnetwerk voor datacommunicatie en stralen daarbij elektromagnetische storing uit.

Kurt heeft nu dus een open brief geschreven naar de minister van Justitie. Daarin bepleit hij om het beleid ten aanzien van ongewenste HF straling te herzien, in het bijzonder met betrekking tot het zelf-certificeren van apparatuur door de fabrikant. Hij levert ook kritiek op het gebrek aan toezicht op de markt en het onvermogen van de test- en meetdienst van het Duitse AT, de BundesnetzAgentur, om nog bij te blijven met de diverse stoorscenario's.

Uiteindelijk kunnen alle burgers er mee te maken krijgen als BOS (de nooddienstverlening), het leger en de luchtverkeersleiding met steeds meer storingen te kampen krijgen.

Zie Kurt Röhlig DL3UXI's open brief op
http://www.df8th.de/PLC/Offener_Brief_17_09_2013.doc

De brief benadrukt nog eens dat de voorgestelde PLC standaard EN 50561-1 diverse EC- en EMC richtlijnen schendt doordat de toegestane stoorniveau's met een factor van bijna 10.000 keer opgerekt worden over het hele HF spectrum.

Don Beattie G3BA legde de gevolgen van EN 50561-1 al uit in augustus 2012, zie
http://www.southgatearc.org/news/august2012/new_draft_plt_standard_pren50561_1.htm