Aanbesteding portofoons brandweer verder onder vuur

Brandweerporto's

Brandweerporto'sMeldden wij eerder al dat de brandweer C2000 wilde loslaten voor wat betreft de portofoons ; inmiddels heeft de stront de ventilator geraakt en ligt het hele aanbestedingstraject onder vuur.

 

 

20 november is er op het ministerie van Veiligheid en Justitie een topoverleg gehouden over de aanbesteding van de portofoons van de brandweer. Ook de hoogste ambtelijke baas van politie, Sandor Gaastra, heeft zich daar laten informeren door de projectleiders van de tender. Doordat er veel problemen zijn, is het waarschijnlijk dat de tender, officieel IBARC genoemd, wordt uitgesteld.

Er liggen een aantal pijnpunten. In de eerste plaats is de gekozen techniek een punt van discussie. De Raad van Brandweercommissarissen (RBC) heeft zich uitgesproken voor Tetra: “De RBC heeft op basis van de onderzoeksresultaten vooralsnog besloten om vast te blijven houden aan de keuze voor portofoons op basis van Tetra-techniek en om daarnaast nader onderzoek te doen naar de toepassingsmogelijkheden van objectportofoons op basis van de DMR-techniek.” De huidige tender gaat echter uit van een onderzoek van het bureau N&I, waarover veel discussie heeft plaatsgehad. De kwaliteit van het onderzoek lijkt beneden de maat.

Vragen
Het resultaat is dan ook dat uit de markt heel veel vragen zijn gekomen. De deadline om vragen te stellen is vandaag gepasseerd. Nu heeft het tenderteam nog tot 28 november om die vragen te beantwoorden. Dat is al een lastig haalbare taak. De markt heeft echter nog maar tot 4 december de tijd om de antwoorden op de vragen te verwerken in hun aanbieding. Een vrijwel onmogelijke taak, zeker als het gaat om een aanbesteding van dit formaat.
De vraag is ook of überhaupt alle procedures goed zijn gevolgd. Immers, een aanbesteding van dit formaat moet een Europese aanbesteding zijn. De tijd die nodig is om de gehele procedure van een Europese aanbesteding te voltooien is ongeveer negen maanden. Dat is langer dan nu het geval is geweest: een ruim half jaar. Inhoudelijk is er nog een heel gevoelig punt. Het tenderdocument lijkt zo te zijn geschreven, dat er van eerlijke concurrentie geen sprake kan zijn. Op basis van de specifieke technische eisen, kan eigenlijk alleen gekozen worden voor Motorola en SAIT. (een veel gebruikte truc als aanbieder en afnemer graag met elkaar in zee willen: schrijf de specificatie zodanig dat alleen de aanbieder van je keuze voldoet – red.)

Verantwoordelijkheid
Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie houdt zich afzijdig en geeft aan dat zijn ministerie geen verantwoordelijkheid en of betrokkenheid voor de genoemde aanbesteding heeft. “Brandweer Nederland heeft in 2012 26 modellen portofoons (zowel analoge als digitale) voor binnenhuisoptreden laten testen door een externe partij (M&I partners). Hiermee heeft de brandweer getracht antwoord te krijgen op de vraag welke portofoon het beste voldoet aan de eisen die worden gesteld bij binnenhuisoptreden. De uitkomst het rapport van de brandweer is dat analoge portofoons minder goed functioneren dan digitale portofoons bij binnenhuisoptreden, maar dat in sommige gevallen de zogenaamde DMR (Digital Mobile Radio) portofoons beter voldoen aan de verwachtingen bij communicatie in objecten (gebouwen) dan Tetra portofoons (de huidige standaard). Namens vijftien veiligheidsregio’s is in opdracht van de Veiligheidsregio MW Brabant de aanbesteding voor randapparatuur gestart. Voor de inhoudelijke keuzes en het proces van de aanbesteding verwijst het ministerie dan ook naar de verantwoordelijke en dus opdrachtgever van de aanbesteding.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd…