Het mysterie van de antennes op de Amerikaanse ambassade

spion

spionMinister Plasterk heeft toegezegd dat hij opheldering zal vragen over de precieze functie van de antennes op het dak van de Amerikaanse ambassade in het centrum van Den Haag. De VS zou zijn ambassades in een aantal Europese landen voor afluisterdoeleinden hebben ingezet.

 

Kamerlid Van Raak van de SP claimde vorige maand dat de Amerikaanse ambassade in Den Haag een speciale afdeling van inlichtingendienst NSA huisvest. Dankzij de gunstige ligging in het centrum van Den Haag, met het Binnenhof en diverse ministeries op steenworp afstand, zou de NSA dankzij diverse antennes op het ambassadedak in staat zijn om gevoelige data af te luisteren. Uit documenten van klokkenluider Snowden was al eerder gebleken dat vanuit de Amerikaanse ambassades in Berlijn en Mexico-stad mobiele communicatie werd afgeluisterd.

Samen met Kamerlid Segers van de ChristenUnie heeft Van Raak Kamervragen gesteld aan verantwoordelijk minister Plasterk. Zij wilden onder andere van het kabinet weten of er aanwijzingen zijn dat er ook vanuit de Amerikaanse ambassade in Den Haag mobiel dataverkeer wordt afgetapt.

In antwoord op de vragen antwoordt Plasterk dat hij aan de Amerikanen opheldering zal vragen over de precieze functie van de antennes op het ambassadegebouw. Wel schrijft de minister dat hij daarbij rekening moet houden met de eventuele vertrouwelijkheid van deze informatie. Plasterk schrijft ook dat het weliswaar technisch mogelijk is om naburig mobiel telefoonverkeer te onderscheppen, maar dat dit niet betekent dat de Amerikanen dit ook doen.

Plasterk wijst in zijn antwoord op de Kamervragen ook op het eerdere kabinetsstandpunt dat als een land aftapoperaties in Nederland wil uitvoeren er eerst formeel een verzoek moet worden ingediend via de AIVD of MIVD. De minister van Binnenlandse Zaken of Defensie moet vervolgens toestemming geven. Er zou echter volgens de minister geen aanleiding zijn om te veronderstellen dat de VS zich niet aan deze afspraken zou houden.

Ambassade

De antennes op het dak van de Amerikaanse ambassade. Zichtbaar zijn een in het midden gevoede gevouwen dipool, ongetwijfeld voor diplomatiek verkeer op HF. Maar waarvoor zijn die dipooltjes in de mast? Mobilofoonverkeer met de diplomatieke chauffeurs?