OZ7IGY 24 GHz baken zendt nu uit in PI4

Baken

BakenOp vrijdag 20 december is het 24 GHz OZ7IGY baken aangepast zodat deze nu kan uitzenden in modes PI4, CW en carrier (draaggolf).

 

 

Dit is de eerste van de OZ7IGY microgolf bakens die PI4 gebruikt.
Om preciezer te zijn: de PI4 mode is PI4-96, dus de K waarde is 96. Dit maakt het testen van breed gespatiëerde viertoon-FSK op 563 Hz/1,7 kHz mogelijk. Een PI-RX baken monitor programma met een "K=96 decoder" komt binnenkort voor het grote publiek beschikbaar. Tot die tijd is alleen de standaard PI4 decoder, K=40, beschikbaar.

Het 24 GHz baken is nu frequentie- en tijd gelocked aan GPS.
De volgorde is: start op 00 seconden met PI4-96 gevolgd door een korte pauze, daarna de CW ID met call en locator, dan weer pauze gevolgd door een draaggolf tot de volgende cyclus. De nominale frequentie blijft hetzelfde, namelijk 24048,930 MHz. Voor het decoderen van PI4 stem je je ontvanger 800 Hz onder de nominale frequentie af, net als je zou doen voor het ontvangen van een normaal CW signaal met 800 Hz toon. Op de meeste radio's is dat een aanwijzing in USB op het display van 24048,9290200 MHz.

Het was de bedoeling om het 23 cm baken in de herfst al om te bouwen, maar door allerlei andere werkzaamheden en stormschade zijn de prioriteiten wat verschoven.

PI4 is een digitale modulatiesoort (MGM) speciaal ontworpen met in het achterhoofd de toepassing voor bakens en propagatie onderzoek.

PI4 decoder te downloaden op:
http://www.rudius.net/oz2m/software/pi-rx

PI4 encoding voorbeelden in Arduino C, Atmel C, Delphi Pascal, Microsoft Visual Basic en Microsoft C++:
http://www.rudius.net/oz2m/ngnb/software.htm

PI4 online encoding en frequentie berekeningen:
http://www.rudius.net/oz2m/ngnb/pi4encoding.php

PI4 specificatie:
http://www.rudius.net/oz2m/ngnb/pi4.htm
PI4 is behoort tot de JT4, JT9 en WSPR familie.