Kort geding leveranciers vanwege IBARC

Brandweerporto's

Brandweerporto'sEen grote groep leveranciers heeft een kort geding aangespannen tegen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vanwege IBARC. De groep, bestaande uit vijf fabrikanten en distributeurs van missie-kritische communicatiemiddelen, vinden het onbestaanbaar dat de IBARC-aanbesteding (randapparatuur voor de brandweer) volgens hun op maat is geschreven voor een leverancier. Het kort geding dient maandag 14 april bij de rechtbank van Breda.

 

De klagers zijn Hytera, Sepura, Airbus (voorheen Cassidian), Kenwood, Abiom en AEG Tranzcom. Zij vinden dat de aanbesteding dusdanig is geschreven dat andere marktpartijen dan Motorola niet kunnen inschrijven. De eisen zijn zodanig gesteld, volgens de groep, dat de specificaties alleen met Motorola-apparatuur kan worden gehaald. De groep wil dat de rechter in het kort geding zich hierover uitspreekt en eist dat Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de huidige IBARC-aanbesteding staakt.

Vertrouwen
Medio februari van dit jaar zegden drie van de vier belangrijkste portofoonleveranciers het vertrouwen in Brandweer Nederland op. Zij gaven aan geen nieuwe portofoons te kunnen leveren. Aanleiding is een aanbesteding voor portofoons, die op basis van de specifieke technische eisen lijkt toegeschreven op één merk.
De IBARC-aanbesteding betreft de aanschaf en onderhoud van radio communicatie apparatuur ten behoeve van de Brandweer (objectcommunicatie en randapparatuur C2000/P2000) inclusief bijbehorende accessoires, Correctief Onderhoud en beheer. De Aanbesteding is onderverdeeld in drie percelen. De verdeling van de percelen heeft te maken met technisch-functionele eenheid (uitwisselbaarheid van accesories) van de te leveren producten.
Een woordvoerder van de brandweer gaf aan geen commentaar te willen geven.