Twee geostationaire amateur transponders!

Ook een satelliet

Ook een satellietAMSAT-DL voorzitter Peter Guelzow DB2OS, heeft bevestigd dat er twee amateur radio transponders gepland zijn aan boord van de geostationaire Es’hail 2 satelliet die eind 2016 gelanceerd gaat worden. In tegenstelling tot de meeste amateursatellieten staat een geostationaire satelliet (vandaar de naam) vanaf de aarde gezien op een vaste plek.

 

Die vaste plek kan je alleen maar bereiken als de satelliet boven de evenaar staat, op een hoogte waarbij de omloopsnelheid waarbij hij niet op aarde valt en niet de ruimte in schiet, precies gelijk is aan 1 dag – zijnde de omloopsnelheid van de aarde. En dan staat hij voor ons gezien stil. Dat is dan wel op ca. 35.000km hoogte.

Peter Guelzow DB2OS geeft de volgende informatie:

Es’HailSat-2 zal voorzien worden van twee geostationaire “Phase 4” amateur radio transponders !!

Als resultaat van een voorstel dat gedaan is door de Qatar Amateur Radio Society heeft Es’ Hailsat, het satellietbedrijff uit Qatar, aangekondigd dat hun nieuwe geostationaire Es’HailSat-2 communicatie satelliet voorzien zal worden van transponders die door radio amateurs gebruikt mogen worden. Men verwacht dat de satelliet eind 2016 gereed is voor lancering.

Es’HailSat-2 zal voorzien in een 250 kHz lineaire transponder bedoeld voor conventionele analoge (b.v. SSB / CW) verbindingen naast een tweede transponder die 8 MHz bandbreedte zal hebben. Deze laatste transponder is bedoeld voor experimentele digitale modulatie technieken en DVB amateur televisie.

De preciese uplink en downlink frequenties staan nog niet vast, maar de uplinks zullen in de 2.400-2.450 GHz band zitten en de downlinks in de 10.450-10.500 GHz amateur satelliet toewijzing.

Beide transponders zullen voorzien worden van breedstralende antennes zodat ongeveer 1/3 van het oppervlak van de aarde bestreken wordt. De preciese operationele plannen worden de komende maanden vastgelegd maar men veronderstelt dat slechts eenvoudige middelen op de grond voldoende zullen zijn om over deze satelliet te werken.

Door een team van amateurs onder leiding van Peter Guelzow DB2OS (voorzitter van AMSAT-DL) wordt technische ondersteuning geleverd aan dit baanbrekende project waarmee een opwindende nieuwe fase van activiteit aanbreekt voor amateurs in de 21e eeuw.