Doelen en eisen C2000 vooraf niet helder

C2000

c2000Toen het communicatiesysteem C2000 voor de hulpdiensten werd ontwikkeld, is niet goed nagedacht over het doel, de eisen en de kosten. Ook is er niet goed gesproken met de mensen die ermee moesten gaan werken over wat ze precies nodig hadden. Dat had in het voortraject moeten gebeuren maar daarin is onvoldoende geïnvesteerd, waardoor toen al hiaten ontstonden.

 

 

Dat zei oud-minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken maandag tegen de commissie-Elias die namens de Tweede Kamer onderzoekt waarom zoveel ICT-projecten bij de overheid mislopen.

Het nieuwe systeem werd in 1996 in gang gezet en in 2006 opgeleverd. Dat was niet alleen jaren te laat, maar het was ook veel duurder geworden. Bovendien vertoonde het gebreken en was er veel kritiek op van politie en brandweer, onder meer over de beperkte dekking.

Vernietigend rapport

De commissie hield hem voor dat C2000 bij oplevering 765 miljoen kostte, 30 procent meer dan begroot. Verder is de overheid 86 miljoen euro aan exploitatiekosten kwijt, 100 procent meer dan verwacht. Volgens Remkes was het een grove raming in 1996 en had die te maken met de technologie die toen gebruikt werd.

Volgens Remkes, nu commissaris van de Koning in Noord-Holland, zijn na een vernietigend rapport destijds van de Algemene Rekenkamer alsnog veel problemen opgelost. Maar „C2000 is een systeem dat nooit af is. En beter is altijd mogelijk.”