Het Oekraïnse conflict en Amateur Radio

piraat

piraatEr zijn twee onderwerpen die absoluut taboe zijn in de amateurwereld, en dat zijn politiek en religie. Beiden zijn overtuigingen en daar kan een andere amateur niets mee. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat deze taboes dan ook niet voorkomen in de amateurwereld. Integendeel.

 

 

Voorbeelden te over: in het verleden is er een hoop ophef geweest over een expeditie naar een Arabisch land waarvoor door de autoriteiten slechts toestemming gegeven zou zijn als men beloofde om geen verbindingen met Israel te maken. Voor- en tegenstanders vlogen elkaar in de haren, waarbij de voorstanders vonden dat je het wel moest doen omdat je anders nooit de kans kreeg om die DXCC entiteit te werken, en tegenstanders vonden dat je je als amateur dan politiek laat misbruiken.

Ook in het Oekraïns conflict speelt (amateur)radio inmiddels een rol. Er zijn twee CW stations opgedoken op de hogere HF banden die beweren vanuit Donetsk te werken, waarbij een separatistische 'Peoples' Republic of Donetsk' uitgeroepen wordt, of een 'NovoRossiya New Russia'.

Van de gebruikte calls, D0A en 1C4M, wordt vermoed dat het twee operators zijn op dezelfde zender. De calls zijn niet-bestaand en tellen voor wat amateurradio betreft nergens voor mee.

Hoewel er waarschijnlijk binnenkort in Donetsk een QSL-manager benoemd wordt, is de communicatie slecht, en direct QSL zal waarschijnlijk niet aankomen.

Men twijfelt of de stations werkelijk in Donetsk staan. Er is bewijs dat ze waarschijnlijk vanuit Kazakhstan opereren.

Daarnaast heeft de Amerikaanse amateurvereniging ARRL gereageerd op een verzoek van de Ukrainian Amateur Radio League (UARL) om “de status van Crimea te beschouwen als tijdelijk bezet gebied.” UARL voorzitter Vladimir Grishchenko, UT0FT, vertelde de ARRL op 3 mei dat de Russische “illegale annexatie” van Crimea “niets verandert aan de status van dit gebied, dat wettelijk toebehoort aan de Ukraine.” ARRL voorzitter David Sumner, K1ZZ, bevestigde op 21 mei de status van de UARL en herhaalde nog eens het standpunt van het ARRL Awards Committee dat de annexatie vanCrimea dit gebied niet de status van een nieuwe DXCC entiteit verschaf.

Hij zegt daarover “De lijst met DXCC entiteiten is slechts bedoeld om aan radio amateurs een eenduidige manier te geven voor het vergelijken van hun DX resultaten. De lijst is niet bedoeld om een soevereine status aan te ontlenen en moet ook niet als zodanig beschouwd worden.”

Politiek gezien zit er natuurlijk een risico in dat als je een gebied een aparte DXCC status geeft, dit gebied dat als handvat gebruikt om er ook een politiek aparte status aan te ontleden of het op zijn minst als argument te gebruiken (handig als Schotland zich straks wil afscheiden van Groot Brittanïe – het zijn aparte DX-entiteiten, HI).

Het Awards Committee heeft besloten dat een QSL met een call uitgegeven door de Ukraine en met de entiteitsnaam Ukraine telt als Ukraine, terwijl een QSL met een call uitgegeven door Rusland en met de entiteitsnaam Rusland telt als Rusland. “Een QSL dat aan geen van twee de voorwaarden voldoet, telt voor beide entiteiten NIET mee,” zegt het committee.

Zo zie je maar dat je moet oppassen niet meegezogen te worden in politiek gekonkel. Daar moet de radiohobby boven staan.