2,4 GHz generator

Hark

HarkIn het 2,4 GHz gebied (13 cm band) werken steeds meer communicatie systemen. Dit gebied wordt ook wel het ISM-gebied genoemd (ISM= Industrial, Scientific, Medical). Het wordt o.m. gebruikt door Bluetooth, WLAN systemen (Wifi) en andere draadloze huissystemen. Ook de 13 cm amateurband (2320-2450 MHz) valt in deze microgolfband.

 

 

Een eenvoudige testoscillator voor het gebied 2,4 .. 2,5 GHz kan bij het testen van ontvangers goede diensten bewijzen. Het hier gepresenteerde ontwerp kan ook dienen als basis voor een simpele (FM) ATV zender. Er zal wel een CCIR-netwerkje, PA, en waarschijnlijk ook een PLL circuit moeten worden toegevoegd.
De firma Maxim heeft een IC in het assortiment waarmee zo'n oscillator te bouwen is.
 
 
 
De MAX2750 bevat een geïntegreerde LC-kring en varicaps voor de afstemming. Een
uitgangsbuffer levert een signaal op -3 dBm bij 50 ohm. De voedingsspanning wordt
met een zenerdiode en BC238C gestabiliseerd op 4V. De 220 pF ontkoppel condensatoren moeten zo dicht mogelijk bij het IC gemonteerd worden. De afstemspanning ligt tussen 0,4V en 2,4V.
Hiermee wordt het gebied 2,3..2,5 GHz bestreken. De shutdown ingang /SHDN kan gebruikt worden om de oscillator uit te schakelen door deze pen aan massa te leggen.
Het uitgangsnivo van -3 dBm kan met een pi-verzwakker verminderd worden met de volgende weerstandswaarden:

Nivo  Demping R1    R2,R3
dBm     dB                    ohm 
-3 0 0
-5 2 10 470
-10 7 47 130
-15 12 100 82,5
-23 20 243 61,9