Antennebeperkingen in Amerika

antennes

antennesAmerika. Het land van de onbegrensde mogelijkheden. Tenminste, zo stond het altijd bekend. Maar niet als je zendamateur bent: in toenemende mate worden radio amateurs geconfronteerd met beperkingen t.a.v. het neerzetten van antennes.

 

 

Daarom wordt nu de Amateur Radio Parity Act of 2015 — H.R.1301 — geïntroduceerd in het US House of Representatives. Met deze maatregel is hat Amerikaanse AT, de FCC, in staat om haar regels met betrekking tot het onder redelijke voorwaarden toestaan van amateurcommunicatie toe te passen op wat ze daar "private land use restrictions" noemen: beperkingen t.a.v. het gebruik van privébezit.

HR 1301 stelt de FCC in staat in te grijpen in de regelgeving door verenigingen van eigenaren. Momenteel kan de FCC alleen ingrijpen in gemeentelijke regelgeving. De FCC was alijd terughoudend in het ingrijpen in private regelgeving zonder steun van het Congres. En de regels zoals die tegenwoordig steeds vaker voorkomen in overeenkomsten met VVE's laten soms niets te raden over:

"Op geen enkele bebouwing zal een antenne of antennemast geplaatst worden voor radio doeleinden".

Sommige regels zijn iets subtieler:

"Er zal geen antenne buitenshuis geplaatst worden voor het zenden of ontvangen van radiosignalen door om het even welk appartement, zonder toestemming van de VVE. Er worden geen radio- of televisiesignalen of andere bron van elektromagnetische straling toegestaan vanuit een appartement dat onredelijke verstoring veroorzaakt aan de ontvangst van radio- of televisiesignalen in een ander appartement".

Die laatste klinkt redelijk. Maar raad eens wat er gebeurt als een amateur aan de VVE vraagt om een antenne te mogen plaatsen. Het eerste (en waarschijnlijk enige) antwoord is Nee.

HR-1301 zou de FCC de mogelijkheid moeten geven om in zo'n geval de regelgeving van de VVE te overrulen en antennes binnen redelijke grenzen toe te staan. Het is een interessante zaak, want niet alleen in Amerika vind je deze problematiek. Ook in Nederland wordt steeds afwijzender door VVE's maar ook woningbouwverenigingen gereageerd op het verzoek tot plaatsing van een antenne. Hoe de FCC straks HR-1301 gaat gebruiken om de amateurs te ondesteunen wordt dan ook wereldwijd goed in de gaten gehouden.