LED verlichting voldoet niet aan eisen

LED-shit

LED-shitVan de 35 onderzochte LED-lampen voor huishoudelijk gebruik voldoet geen enkel product geheel aan alle wettelijke eisen. Dit blijkt uit onderzoek van samenwerkende Nederlandse inspectiediensten dat op18 juni is gepubliceerd.

 

 

Bij 20 producten is de elektronische veiligheid onvoldoende omdat onder andere de verbinding van fase- en nulgeleiders niet aan de normen voldoet. Verder is bij 6 van de 35 lampen een overschrijding aangetroffen van de limiet voor zware metalen. Op de verpakking ontbrak bij 7 producten de CE-markering en de merk- en typeaanduiding. Slechts 1 product voldeed aan alle wettelijke administratieve eisen. 

Vijf soorten lampen die via internet zijn verkocht en die niet aan de hoogspanningsproef voldeden, zijn inmiddels teruggehaald bij de kopers. Dat de overige onderzochte lampen niet aan alle Europese eisen voldoen, betekent niet dat consumenten deze lampen moeten weggooien of terugbrengen naar de winkel. Ze kunnen deze LED-lampen blijven gebruiken, ook al is het een type met een tekortkoming.

Veilige omgang

Wel is het verstandig om extra te letten op een veilige omgang met LED-verlichting. Consumenten moeten  er bijvoorbeeld op letten dat LED-lampen niet in aanraking kunnen komen met brandbare materialen, zoals vitrages en gordijnen. En ze moeten er voor zorgen dat bij het verwisselen van een lamp de netspanning naar het armatuur is uitgeschakeld door de stekker eruit te halen of door de schakelaar in de meterkast om te zetten. Het omzetten van de lampschakelaar geeft namelijk niet in alle gevallen de zekerheid dat de spanning is uitgeschakeld.

Herstel gebreken

Alle bedrijven waar tekortkomingen zijn geconstateerd moeten de gebreken herstellen. Ook moeten de normen op het gebied van elektronische veiligheid strikter worden toegepast. In de loop van 2015 zullen inspecties uitwijzen of de fabrikanten gehoor hebben gegeven aan de aanwijzingen en of alle LED-lampen aan de richtlijnen voldoen. Wanneer dat niet het geval is, zullen maatregelen worden genomen tegen de bedrijven die in overtreding zijn.

Samenwerkende inspecties

Het gezamenlijk onderzoek naar LED-lampen voor huishoudelijk gebruik is uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Agentschap Telecom (AT) en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Uit het onderzoek blijkt niet of ook gekeken is of de LED verlichting voldoet aan de wettelijke normen betreffende ongewenste uitstraling (EMC). Gezien de bedroevende resultaten op andere terreinen is te verwachten dat daar ook wel het een en ander mis is.