Amateurs luisteren naar vleermuizen

VleermuisJörn Horn, vleermuisspecialist, vraagt in een e-mail aan de DARC de radio amateur gemeenschap om hulp: Een aantal vleermuissoorten toont een trekvogel-achtig gedrag, maar de exacte trekroute is grotendeels onbekend. In een proefproject wordt de route nu met behulp van VHF-zenders precies onderzocht – en radio amateurs kunnen helpen.

 

Door wetenschappelijke markering van vleermuizen met een soort onderarm bretels zijn op dit moment routes tot aan ongeveer 2000km bekend. Om voor het eerst gegevens te kunnen verzamelen van rondtrekkende soorten, is in Duitsland de Monitor Veermuistrek in het leven geroepen (www.fledermaus-aksa.de/aktuelle-fundmeldungen/fledermauszug).

Speciale rapporten over de vleermuistrek en bewijzen van het bestaan van vaste trekroutes tussen zomerhabitat en overwinteringsgebieden, interregionale fourageergebieden, rustplaatsen en plekken waar ze overdag verblijven zijn van groot belang voor de bescherming van de soorten.

Vleermuisspecialist Jörn Horn neemt de markering van de vleermuizen in het nationale park voor zijn rekening. Drie ruwhuidvleermuizen in het nationale park zullen dit jaar voor hun vertrek naar de overwinteringsgebieden in zuidwest Europe op 15 augustus 2015 worden uitgerust met een VHF zender op 150MHz. Daarmee hopen de onderzoekers de trek door Europa in kaart te kunnen brengen.

En dat is waar men de hulp van amateurs inroept: wie de zendertjes ontvangt kan zich richten tot de werkgroep Vleermuizen Sachsen-Anhalt e.V.: www.fledermaus-aksa.de of fledermauszug(at)gmail.com

De dieren worden vanaf 30 augustus 2015 bij Schwedt/Oder met de volgende frequenties op reis gestuurd:

• 150,090 MHz

• 150,125 MHz

• 150,165 MHz

• 150,200 MHz

Het zendsignaal bestaat uit drie opeenvolgende pieptonen, daarna een pauze en dan weer pieptonen etc. Een geluidsbestandje met hoe dat klinkt wordt op internet geplaatst en is te vinden op www.fledermaus-aksa.de

De kans dat je ze in Nederland hoort is niet zo heel groot (of ze moeten een verkeerde afslag nemen), maar leuk is het wel, als amateur een bijdrage leveren aan zo'n onderzoek.