Uitbreiding PI2NOS

Repeater

repeaterPI2NOS heeft nu ook een zendontvanger geactiveerd in Hoogersmilde. Daarmee beschikken de drie noordelijke provincies en delen van Overijssel nu ook over dekking van de bovenregionale repeater. Volgens informatie wordt gebruik gemaakt van rondstralende panel antennes op circa 300 meter hoogte en een uitgangsvermogen van 20dBWatt (en dat komt overeen met 100W!)

 

De ontvangst vanuit Hoogersmilde is nog beperkt. Er kan niet ontvangen worden op de zendantenne die ruim 300 meter hoog staat, omdat in de nabijheid andere sterke Digitenne zendersignalen staan. Daarom wordt gebruik gemaakt van een ontvangst-antenne op een hoogte van ongeveer 70 meter. Dat weerhield veel amateurs er niet van gisteravond om al volop verbindingen te maken: van het hoogste noordelijke puntje tot 20km van Antwerpen! In een later stadium worden verdere ontvangers toegevoegd zodat een goede balans ontstaat tussen het bereik van de zender en de bereikbaarheid ervan.

PI2NOS zendt uit op 430.1250 MHz en heeft vooralsnog geen CTCSS op de ingang. Meer informatie: hobbyscoop.nl.