Nog wat restpunten uit de begroting

Rijkslogo

rijkslogoHoewel de meeste aandacht uitging naar de herinvoering van het machtigingsgeld, stonden en nog twee voor radio amateurs interessante onderwerpen in de rijksbegroting.

 

 

Als het percentage huishoudens dat over een DAB+ ontvanger beschikt en toegang heeft tot digitale radio meer is dan 50%, zal analoge FM worden afgeschakeld. Dat blijkt uit de begroting van Economische Zaken. Er is een subsidie verstrekt aan de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking. Deze subsidie zal worden aangewend voor investeringen in digitale radio voor regionaal publieke omroepen. Een indicatie voor het succes van de introductie van digitale radio is de penetratiegraad van digitale radio-ontvangers in huishoudens. Dit wordt gemonitord in de jaarlijkse uitgave «De Digitale Economie» van het CBS. Belangrijke indicator voor dit succes is het percentage huishoudens dat over een DAB+ ontvanger beschikt en daarmee toegang heeft tot digitale radio. Als dit in meer dan 50% van de huishoudens het geval is, ligt het in de rede om de analoge FM op termijn af te schakelen (eerder was sprake van 2017 aals streefdatum).

Het tweede element in de begroting van EZ is de herbestemming van de 700 MHz-band. Begin 2017 lopen de huidige DVBT-vergunningen (digitale ethertelevisie) van Digitenne (KPN) en de Publieke Omroep in het UHF-spectrum af. In 2016 zal verder uitvoering worden gegeven aan het in het najaar van 2015 te nemen besluit over de (her)uitgifte van de vergunningen voor DVBT en de herbestemming van de 700 MHz-band. Dit deel van het UHF-spectrum krijgt vanaf 2020 de bestemming mobiele communicatie.

De in 2015 verlengde vergunningen voor de 2 GHz band lopen af op 1 januari 2021. De Europese Unie zal de 700 MHz band gaan herbestemmen voor mobiele communicatie. Vanaf 2020 dient de 700 MHz voor mobiel breedband beschikbaar te zijn in lidstaten. Het uitgiftebeleid voor de frequenties in deze banden krijgt vanaf 2016 zijn uitwerking.