WRC-15 voortgang

WRC15-logo-150x148

WRC15-logo-150x148Van de week was er in Nederland nog euforie over de aanstaande toegang tot 5MHz, maar die euforie betreffende deze band is op de WRC-15 ver te zoeken.

 

 

 

Voor alle deelnemers was het een dag vol frustratie, maar er is een kleine vooruitgang geboekt op Agenda punt 1.4 (5 MHz). Het voorstel van CITEL, dat een aantal Amerikaanse staten vertegenwoordigt, werd teruggebracht om het in overeenstemming te brengen met het CEPT voorstel voor 100 kHz, terwijl de Arabische Spectrum Management Groep eveneens instemde met een uitbreiding van hun voorstel van 15 kHz naar 50 kHz. Aan de negatieve kant hielden de No Change aanhangers vast aan hun standpunt en het ziet er niet naar uit dat dit op de korte termijn gaat veranderen. Morgen kan het nodig blijken om het agendapunt naar het volgende niveau van Working Group 4 te tillen om meer vooruitgang te boeken.

Daarnaast zijn er discussies gestart in Working Group 6B met betrekking tot de agendapunten voor WRC-19, inclusief de CEPT voorstellen voor wereldwijde harmonisatie van de 1.8-2.0 MHz en 50-54 MHz banden. Een voorstel van de Arabische groep voor een secondaire amateur toewijzing op 50 MHz is daar eveneens in opgenomen. In dit vroege stadium zijn er geen tegenwerpingen tegen de amateur voorstellen, behalve van de Russische regionale groep (RCC) betreffende het 1.8-2 MHz voorstel. Verdere discussies over deze onderwerpen zullen plaatsvinden in de Ad-Hoc werkgroep.

Ondanks dat het er eerder niet naar uitzag, gaan de discussies over Agenda punt 1.18 (77 GHz) door. Hoewel er overeenstemming was om de radio plaatsbepalingsdienst eveneens een primaire status te geven met de radio amateurs tussen 77.5-78 GHz, kan men het niet eens worden over of ook andere laagvermogen apparaten in die band dan die voor anti-botsingsradars in auto's onder dit voorstel vallen.