RSGB vraagt voorstel voor bandplan 5MHz

5mhz_logo

5mhz_logoDe Engelse amateurvereniging RSGB vraagt haar leden om imput voor een 5 MHz band plan. Recent hebben diverse landen toegang gekregen tot allerlei delen van de 5 MHz band en is tijdens de WRC-15 besloten tot een toewijzing van een 15 kHz plakje spectrum van 5351.5 – 5366.5 kHz aan de radio amateurs.

 

 

De verwachting van de RSGB is dat er ongetwijfeld voorstellen van diverse organisaties zullen worden ingediend tijdens de interim vergadering van de IARU Regio 1 in 2016 voor een bandplan voor deze band.
De RSGB verwacht een dikkere vinger in de pap te kunnen hebben als ze zelf ook met een voorstel komen.

Inmiddels is de discussie losgebarsten in de forums van de RSGB en daarin wordt al aangestipt dat van de 11 "kanalen" die de Engelsen hebben, er maar 5 in ons segmentje van 100kHz vallen. Dus wordt gesuggereerd dat intra-G en intra-PA verkeer moet plaatsvinden in de segmenten die we niet gemeenschappelijk hebben. Maar ja, die vallen dan vast weer samen met een ander land, die weer andere indelingen hebben. Kijk maar eens hoe de aanbeveling voor Engeland momenteel is. Als wij onderin "onze" band zitten, waarin traditioneel de meeste CW activiteit zit, dan zit je midden in een van de Engelse kanalen, terwijl de Engelse CW aanbeveling buiten onze band ligt.

Neem daarbij in aanmerking dat het mijns inziens ondoenlijk is om voor 15kHz een door iedereen geaccepteerde indeling te maken voor SSB, AM (ja, dat wordt ook nog gebruikt!) Weak Signal modes, digimodes, bakens en CW, en chaos wordt troef. Het Luister voordat je Zendt credo (door de meeste amateurs sowieso al niet meer gehanteerd) zal ook niet voldoen, omdat vooral Weak Signal modes met het oor nauwelijks tot niet waarneembaar zijn, maar ook omdat in een omgeving met hoog stoorniveau zwakke(re) stations niet gehoord worden en dus onbedoeld storing zal ontstaan. Kortom, ik vind het op zijn zachtst gezegd een uitdaging.

De vraag is natuurlijk: Gaan de Nederlandse verenigingen ook nog een bandplanvoorstel indienen? Of wachten we af wat de rest van de wereld voor ons bedenkt?