Agentschap Telecom participeert in 5G-proeftuin Noord-Groningen

AT-logo

AT-logoTerwijl de vierde generatie mobiele communicatie (LTE of 4G) nog zijn plek in onze maatschappij moet vinden, wordt al nagedacht over een volgende ontwikkeling: 5G. Dat is nodig omdat steeds meer apparaten dagelijks via (mobiel) internet contact met elkaar zoeken, meldt Agentschap Telecom.

 

Om te hoge abonnementskosten, te veel energiegebruik en opstoppingen in onze ether te voorkomen, wordt de komende jaren wereldwijd en vooral in een aantal grote steden geëxperimenteerd met 5G in zogeheten fieldlabs. Voor 5G toepassingen met de focus op het platteland is er nog niet zo’n fieldlab. De Economic Board Groningen gaat dat hiaat invullen. Agentschap Telecom -in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken- doet mee.

Noord-Groningen zoekt naar mogelijkheden om de bedrijvigheid, leefbaarheid en werkgelegenheid in het aardbevingsgebied aan te jagen. De Economic Board Groningen is opgericht om de economie in het gebied te versterken. Projecten en initiatieven die een langetermijneffect voor de regio hebben, worden door de Economic Board ondersteund. Het 5Groningen fieldlab ter ontwikkeling van innovatieve toepassingen en een verbeterde digitale bereikbaarheid van de regio is een van deze projecten.

Er zijn al zeven organisaties in het project 5Groningen gestapt: Surfnet, Ericsson, Huawei, KPN, TNO en het agentschap vormen samen met de Economic Board, de zeven founding fathers. René Vroom, hoofd Innovatie van Agentschap Telecom benadrukt dat daarnaast iedereen kan deelnemen aan het 5Gfieldlab. Rene Vroom: ‘Het is echt bedoeld als een open lab. Dus open voor alle bedrijven en instellingen die aan de voorkant van de ontwikkeling van deze nieuwe standaard willen meedenken en testen.’

 

Slimmer gebruik

Voor het agentschap is deelname aan het 5G-project zeer interessant. Vroom: ‘Het geeft ons nieuwe inzichten en kennis die we gebruiken om te onderzoeken hoe we op een slimme manier het overvolle spectrum kunnen benutten. In de nabije toekomst werken apparaten vaker ‘tegelijkertijd’ met hogere en lagere frequenties, of schakelen heel snel tussen hoog en laag spectrum, om steeds van een optimale bandbreedte gebruik te kunnen maken. Het is belangrijk om zicht te krijgen op nieuwe dwarsverbanden die in de toekomst zeer waarschijnlijk door nieuwe technische mogelijkheden gaan ontstaan. Dat kan zelfs een herverdeling van belangen en een verandering van businessmodellen gaan betekenen. Een smartphone of een ander connected device kan, los van operators, steeds meer de eigen intelligentie gaan benutten en krijgt daarmee voor de gebruiker extra toegevoegde waarde. De apparatuur wordt dankzij 5G via ‘seamless handovers’ verbonden , en kan straks gemakkelijk naadloos overspringen van het ene op het andere systeem zonder steeds opnieuw aan te hoeven loggen. 5G maakt, voortbouwend op LTE, weer compleet nieuwe toepassingen mogelijk.’

Agentschap Telecom kan de benodigde experimentele vergunningen afgeven en zal waar mogelijk zijn internationale netwerk aanbieden om de kennis en uitkomsten op internationale podia te delen. Zo kan ook vanuit Nederland worden bijgedragen aan de internationale standaardisatie en harmonisatie.

 

Internationaal afspraken maken

De verwachting is dat de wereldwijde 5G standaardisatie uiterlijk in 2020 tot afronding zal komen. Het gebruik van spectrum voor 5G is ook een belangrijk thema op de eerstvolgende World Radiocommunications Conference (WRC) in 2019. Op internationaal niveau worden dan afspraken gemaakt over de toenemende behoefte aan spectrum voor mobiele communicatie, waaronder straks 5G. Tot die tijd worden er wereldwijd door burgers en bedrijven nieuwe 5G toepassingen in projecten, zoals het Nederlandse fieldlab 5G in Groningen ontwikkeld en getest.
Thema’s

Met het Nederlandse fieldlab wordt ingezet op een aantal thema’s, waaronder de agri-sector en e-health. Met behulp van een goed dekkend netwerk en het gebruik van sensoren kunnen boeren in de toekomst gebruik maken van zelfrijdende landbouwvoertuigen. Via sensoren kunnen ze precisielandbouw uitvoeren. Ook zorg op afstand via bijvoorbeeld een tablet of smartphones neemt de komende jaren toe. Met behulp van het 5G netwerk kunnen gegevens in de toekomst nog sneller worden verstuurd. Het wordt steeds makkelijker om via de beeldtelefoon met bijvoorbeeld de specialist te communiceren.

Om de precieze projecten voor het fieldlab Groningen vast te stellen, is door de Economic Board voor de komende drie jaar programmamanager Peter Rake aangesteld. In samenwerking met de lokale burgers en het bedrijfsleven bekijkt hij welke 5G-proeven gaan plaatsvinden. In de loop van het komende jaar worden de testprojecten bekend gemaakt.