Engeland gaat 750MHz spectrum verkopen

ofcom

ofcomIn de Engelse begroting van 2016 kondigde de Minister van Financiën George Osborne aan dat 750MHz aan publiek radiospectrum beschikbaar gesteld gaat worden.

 

 

De Radio Amateurs delen op dit moment veel spectrum met de publieke sector.

In de begroting staat:

1.253 Electromagnetisch spectrum is een kostbaar en schaars goed. De 2016 begroting kondigt een toezegging van de overheid aan dat 750MHz kostbaar spectrum uit de publieke sector in banden onder 10GHz vrijgemaakt zal worden vóór 2022, waarvan 500MHz al beschikbaar zal zijn vóór 2020. Dit is een vervolg op de eerdere overheidstoezegging uit 2010, en zal een groot ecnomisch voordeel opleveren door de opbrengsten en de ondersteuning van innovatie in digitale communicatie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

De 2016 UK Budget (begroting) is te downloaden van
https://www.gov.uk/government/publications/budget-2016-documents

Eerder "beschikbaar stellen" van publiek spectrum kostte de radio amateurs (delen van) de 2300MHz en 3400MHz banden. De ontwikkelingen worden in Engeland dan ook met argusogen gevolgd.