AT moet FM-metingen openbaar maken

AT-logo

AT-logoDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraken van 13 juli 2016 geoordeeld dat het Rapport 'Antennediagrammetingen in de FM-omroepband' openbaar gemaakt moet worden. Met de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is een einde gekomen aan jarenlange juridische procedures over de openbaarmaking van het Rapport.

 

In 2012 heeft Agentschap Telecom gemeten of de FM-omroepen zich aan de vergunningsvoorschriften houden. De resultaten van deze metingen staan in het rapport 'Antennediagrammetingen in de FM-omroepband'. Uit de metingen is gebleken dat veel omroepen op dat moment met meer vermogen uitzonden dan in hun FM-vergunning is bepaald.

Naar aanleiding van een WOB-verzoek heeft Agentschap Telecom eerder al besloten tot openbaarmaking van het rapport over te gaan. Een aantal omroepen en een operator hebben daartegen juridische procedures aangespannen en zijn van mening dat de resultaten van de metingen niet openbaar gemaakt mogen worden. De metingen zouden bedrijfsvertrouwelijke gegevens bevatten en door openbaarmaking zouden ze onevenredig worden benadeeld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in dezen, heeft nu geoordeeld dat daarvan geen sprake is. Het verzoek tot openbaarmaking van het Rapport, dat al dateert van juli 2013, kan nu worden ingewilligd.

Dat de omroepen en een operator in verzet kwamen is niet zo gek: uit de metingen blijkt dat sommigen (Hoi Veronica) de limiet met meer dan 20dB (Factor 100) overschrijden. Het rapport met de metingen is ook al interessant vanwege de gebruikte meetmethode: met behulp van een helikopter. De meetmethode wordt uitgebreid beschreven en dat is zeker de moeite van het lezen waard, naast alle informatie over antennediagrammen en meetresultaten.