Nieuwe praktijkgids ‘Werken bij elektromagnetische velden’

Hoogspanningsmast

HoogspanningsmastHet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs de praktijkgids ‘Werken bij elektromagnetische velden’ uitgebracht.

 

 

De gids is niet geheel toevallig gepubliceerd op 1 juli, de dag waarop Europese regels voor het werken met elektromagnetische velden zijn opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dat besluit geeft aan hoe werkgevers en werknemers gezondheidsrisico’s moeten inschatten en eventueel beperken.

Het werken met antennes beslaat ‘slechts’ een deel van de gids; voor de rest staan elektromagnetische velden centraal die onder andere ontstaan bij electriciteitsopwekking, -transport en -gebruik, en de opwarming van materialen. In de aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit is de blootstellingslimiet voor elektromagnetische straling bij het werken met of in de buurt van antennes overigens ook niet veranderd. Een tabel met alle waarden is te vinden op de website van het Antennebureau.