Storende schakelende voeding

Neon reclameDe Amerikaanse amateurvereniging ARRL meldt dat door speurwerk van radio amateurs een stoorbron is gevonden die grote problemen veroorzaakte aan afstandsbedieningen van auto's en aan mobiele telefoons.

 

 

De politie van Evanston in Illinois nam contact op met het ARRL Lab, nadat een onbekende stoorbron begon met het verstoren van afstandsbedieningen van auto's, mobiele telefoons en andere draadloze apparaten. Autobezitters merkten dat ze hun auto niet meer open kregen en/of konden starten totdat de auto tenminste een blok verder gesleept was, en ze konden ook niet om hulp bellen omdat mobiele telefoons niet meer werkten als het probleem optrad. De politie wendde zich ten einde raad tot de ARRL nadat het Amerikaanse AT, de FCC, de zaak afdeed als een probleem van de autofabrikanten, daarmee volledig voorbijgaand aan het feit dat ook mobiele telefoons niet meer werkten, en dat is een gelicenseerde radiodienst. De mening van ARRL Lab EMC Specialist Mike Gruber, W1MG, is dan ook dat de FCC daar wel wat meer aandacht aan had mogen besteden.

"Dit is tekenend voor wat je krijgt als de FCC onvoldoende handhaaft, in het bijzonder ten aanzien van elektronische storingen en consumentenapparatuur die niet aan technische eisen voldoet”, zei Gruber.

De autoriteiten van Evanston maakten zich zorgen over de ernstige gevolgen die dit zou kunnen hebben als de hulpdiensten niet gebeld zouden kunnen worden, waarbij de openbare veiligheid in het geding zou kunnen komen. Ze maakten zich ook zorgen omdat de storing wel eens opzettelijk veroorzaakt zou kunnen worden door iemand met kwade bedoelingen. Gezien de ernst van de situatie nam Gruber contact op met Central Division Director Kermit Carlson, W9XA, om te vragen of hij er eens naar kon kijken.

Carlson kwam met een Radar Engineers 240A Noise Signature ontvanger en een UHF Yagi antenne om de geplaagde omgeving te onderzoeken. Aangezien afstandsbedieningen meestal rond de 315 MHz (Amerika) en 433 MHz (Europa) zitten, keek hij op beide frequenties. Het onderzoek bracht meerdere stoorbronnen aan het licht in het gebied, maar er was één signaal binnen het gebied dat bijzonder sterk was. Deze bron bleek een onlangs vervangen schakelende voeding te zijn van een neon reclameverlichting, die een behoorlijk sterk signaal neerzette in een gebied van 3-13 meter vanaf de reclame.

Carlson noemde dit een “alarmerend geval van radio storing,” zeker omdat de lokale autoriteiten als een publiek gevaar bestempelden. “Dit maakt duidelijk wat de problemen zijn met apparaten die ongewild hoogfrequent energie uitstralen omdat ze al of niet opzettelijk niet aan de wettelijke eisen voldoen,” zei hij.