Onderzoek naar frequentiegebruik bij drones

video_drone_3259439b

video_drone_3259439bDe afgelopen jaren is het gebruik van drones sterk toegenomen. Op dit moment zijn er ongeveer 150.000 kleine drones in Nederland.

 

 

Met de toename van het aantal drones neemt de kans op verstoringen in het vergunningsvrije spectrum toe. Uit onderzoek dat in opdracht van Agentschap Telecom is uitgevoerd, blijkt dat de afstandsbediening van een drone reguliere Wifi-verbindingen kan verstoren.  De Wifi data-throughput kan met 70 procent afnemen.

Onderzoek

In het onderzoek is gekeken naar de mogelijke risico’s van het gebruik van drones in het vergunningsvrije spectrum. Drones met een gewicht tot maximaal vier kilo, voor zowel professioneel als recreatief gebruik zijn in het onderzoek meegenomen. De uitkomsten van het onderzoek maken inzichtelijk in welke mate er risico is van interferentie tussen drones en andere gebruikers in de vergunningsvrije band.

De afstandsbediening van drones zorgen voor verstoring

Uit het onderzoek blijkt dat de afstandsbediening van een drone reguliere Wifi-verbindingen kan verstoren. Andersom hebben deze afstandsbedieningen geen last van Wifi-verbindingen. (Daar ben ik het niet mee eens. Ik ben al 3x uit de lucht gevallen in de nabijheid van een flat met veel WiFi. Bovendien zorgt de enorme toename van WiFi devices en accesspoints in dichtbevolkte gebieden mijns inziens voor veel grotere problemen -red). De verwachting is dat de impact van deze verstoringen beperkt zal zijn. Over het algemeen is er een grote afstand tussen een afstandsbediening en een WiFi-verbinding.

Internationaal overleg

Het agentschap zal de uitkomsten van dit onderzoek in internationaal overleg (WG-SE) delen. In de komende periode wordt gekeken waarom afstandsbedieningen van drones die voldeden aan de nieuwe ETSI-standaard (ETSI 300 328-v1.8.1) meer storing veroorzaakten dan de afstandsbedieningen die aan de eerdere ETSI-standaard voldeden.