AT maakt roepnamenlijst stuk

atlogo

Gevalletje roomser dan de paus hier. Het Agentschap Telecom heeft de beslissing genomen om de roepletterlijst voor radiozendamateurs van haar website te verwijderen. Dit gebeurt zeer binnenkort, mogelijk begin volgende week al.

 

 

Dat wordt met de volgende tekst op de AT-website bekend gemaakt:

“Het Agentschap Telecom publiceert geen overzicht met alle roepletters van radiozendamateurs meer. Dit omdat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hierop van toepassing is. Omdat u moet kunnen controleren of u verbinding maakt met een geregistreerde radiozendamateur/amateurstation moet u kunnen raadplegen of een bepaalde roepnaam is uitgegeven. Dit kan via de webapplicatie. Een lijst met alle roepletters is hiervoor niet meer nodig.”

Op het moment van dit schrijven doet de webapplicatie het overigens helemaal niet, maar misschien wordt er aan gewerkt. In de praktijk betekent het dat de lijst met callmutaties zoals die rechts op deze website staat, vermoedelijk stopt met werken. Die lijst peutert namelijk de volledige call-lijst van de AT website en vergelijkt die met de lijst van gisteren. Als (ook op de achtergrond) de lijst compleet verwijderd wordt, stopt ook dat script.

Ik kan natuurlijk wel een robot maken en gewoon een Brute Force Attack op de webapp uitvoeren (gewoon alle mogelijke call combinaties opvragen, zo woest moeilijk is dat ook weer niet) maar dat gaat AT vast niet leuk vinden. Ik ben overigens benieuwd of het AT zelf tot inkeer gekomen is wat de Wbp betreft, of dat er een beroepszeurder is gaan klagen. Voor het eindresultaat maakt het niet uit: binnenkort stopt het tonen van de callmutaties dus…