Vreemde signalen in de amateurband

piraat

piraatRadio amateurs uit Mumbai verwonderen zich over vreemde signalen die van de uitgestrekte zeeën voor de Arabische kust lijken te komen. Ze hebben hun overheid gevraagd om een onderzoek in te stellen..

 

 

 

De amateur ontvangst wordt ruw verstoord door niet te ontcijferen signalen die van zee aan de westkust lijken te komen, en die de aanleiding zijn om aan het ministerie van telecommunicatie te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de bron van deze verdachte signalen.

De signalen, die door de VHF ontvangers van de amateurs al vijf maanden lang opgevangen worden, begonnen pas argwaan te wekken nadat de oorsprong vastgesteld werd op 185 kilometer van de kust van Maharashtra-Gujarat.

Terwijl de amateurs zich met hun plaatsbepalingsapparatuur richtten op de bron van de signalen, verstuurden ze inmiddels dringende brieven naar de verbindingsadviseur van het ministerie, het kantoor van de premier en de top van defensie, en tevens aan de politie, om ze te attenderen om de signalen.

De woordvoerder van de amateurs, Ankur Puranik, vertelde de krant Mumbai Mirror dat de signalen te horen zijn in het gebied 144-146MHz dat aan amateurs toegewezen is. Ongeveer 200 amateurs uit de stad hebben deze vreemde signalen ontvangen op diverse tijdstippen gedurende de dag, maar meestal 's-nachts.

Wat het nog verdachter maakt is dat de operators geen gebruik maken van roepnamen, waarmee elke amateur in de wereld geïdentificeerd kan worden, wat betekent dat ze hun identiteit of locatie niet bekend willen maken. “En ze spreken in een taal die we niet verstaan,” zegt Puranik.

De amateurs denken dat de uitzendingen afkomstig zouden kunnen zijn van criminele groeperingen zoals piraten of soortgelijke groepen. Maar het zouden net zo goed vissers kunnen zijn.

“We denken dat ze vrij verkrijgbare apparatuur gebruiken die op elke frequentie in de VHF band van 136-174 MHz kan werken. Sommige van deze frequenties kunnen ook vallen in banden die door de overheid of beveiligingsdiensten gebruikt wordt,” zegt Puranik.

Als de ongeïdentificeerde gebruikers beschikken over zenders met vermogens van 25-50 Watt, kunnen hun signalen honderden zeemijlen afleggen naar andere Indiase kustgebieden of zelfs naar andere landen, voegde hij daar aan toe.

In hun brieven vragen de amateurs aan de overheid om onderzoek te doen naar handelaren in marifoon apparatuur en de vergunningen van vissersschepen te controleren, om er zeker van te zijn dat de onbekende operators hun apparatuur niet van illegale bronnen hebben betrokken. [Noot van de redactie: geen idee onder welke steen die amateurs in India hebben gelegen, maar die illegale bron heet b.v. Alibaba en voor een habbekrats koop je daar een VHF set met 'ruim' bereik, zoals we allemaal weten]

Ze hebben tevens de overheid gewezen op de ongeautoriseerde verkoop van tweeweg radio's op websites en andere internet verkoopkanalen, dat volgens hun erg riskant is en een bedreiging kan zijn voor de nationale veiligheid. “Dat soort verkopen is tegen de wet,” zegt Puranik. [Alweer, niet van deze wereld, die lui -red]

“Portable sets en basisstations worden illegaal verkocht via websites als Amazon, Ebay, Snap Deal en Flipkart,” zeggen de amateurs.

Afgevaardigden van het ministerie zeggen tegen de Mirror dat ze de zaak aan het bekijken zijn.