Australië lobbyt voor 4m

acma

acmaAl sinds 2014 heeft het WIA (Wireless Institute of Australia) aangegeven aan het ACMA (het Australische AT) dat de amateurgemeenschap interesse heeft in een toewijzing in het 70MHz spectrum, ofwel de 4m band.

 

 

Historisch wordt de 70.0-87.5 MHz band in Australië gebruikt voor commerciële, dienstverlenende, overheids- en defensie communicatie diensten. Daarnaast is er een Low Interference Potential (LIPD) band van 70-70.24375 MHz, met een maximum toegestaan vermogen van 100 milliWatt.

Nu heeft het WIA geconstateerd dat er een afnemende interesse en gebruik is van de 70.0-70.5 MHz band in Australië.

Het WIA mikt nu op een amateur toewijzing tussen 70 en 70.5 MHz die overeenkomt met de toewijzingen in Regio 1, en daaronder vallen Europa, Rusland, het Middenlandse Zee gebied, het Midden Oosten en Afrika. Deze Regio 1 toewijzingen zijn algemeen bekend als de 4m band.

De band 69.9 MHz – 70.5 MHz staat in de “European Table of Frequency Allocations and Applications” vermeld als secundaire amateur toewijzing. Ongeveer 30 landen in Regio 1 hebben een toewijzing ergens tussen 69.9 en 70.5 MHz.

De International Amateur Radio Union – de IARU – waarvan het WIA lid is – merkt op dat “tegenwoordig, met de wijdverspreide sluiting van omroepstations onder de 87.5 MHz, de komst van wereldwijd beschikbare openbare mobiele communicatienetwerken en speciale netwerken voor hulpdiensten boven 400 MHz, de relatief grote antennes die op portable apparatuur nodig is, de gevoeligheid voor impulsstoringen, de storing door sporadische E in de zomer, het gebruik van het spectrum onder de 100 MHz in toenemende mate onaantrekkelijk is geworden voor privé, professioneel en zakelijk gebruik.”

70 MHz is onderhevig aan over-de-horizon propagatie – een feit dat al bekend is sinds de eerste dagen van de televiesie omroep. Ionosferische sporadische E kan 70 MHz signalen via single-hop propagatie over een afstand van 2000 km transporteren, en over meer dan 5000 km door multi-hop, zoals radio amateurverbindingen in Regio 1 hebben laten zien.

Maar 70 MHz signalen kunnen ook afstanden tussen de twee halfronden afleggen via trans equatoriale propagatie. Ervaringen in Regio 1 met amateur verbindingen over afstanden van meer dan 7500 km tussen stations in Afrika en het Middenlandse zeegebied hebben dat al aangetoond.

Wellicht niet zo bekend is het propagatie onderziek dat door de Australische defensiewetenschappers is uitgevoerd aan het eind van de 60-er jaren van de vorige eeuw, met een 72 MHz baken in de buurt van Darwin dat ontvangen werd in zuid Japan. In diezelfde tijd werden point to point verbindingen op 70 MHz en hoger in Zuid-Korea ontvangen door universiteitsonderzoekers in Queensland.

Dus biedt een amateur toewijzing op 70 MHz in Australië behoorlijk leuke mogelijkheden voor propagatie en communicatie – zowel lokaal als over de horizon. De band deelt enige propagatie karakteristieken met 6m aan de ene lant, en met 2m aan de andere kant – maar is aan geen van twee gelijk.

Er is maar één manier om dat te onderzoeken, en dat is een amateur toewijzing dat experimenteren mogelijk maakt en bevordert, waarvan de resultaten gepubliceerd kunnen worden. Nu maar afwachten of het ACMA zwicht voor de verzoeken…