EZ richt frequentiebeleid op voorkomen van schaarste

Staatswapen

StaatswapenDe Nederlandse overheid benadert draadloos mobiel internet als een basisbehoefte. Om de groeiende vraag naar connectiviteit bij te houden, wil het ministerie van Economische Zaken (EZ) méér spectrum inzetten en bestaande frequenties doelmatiger laten (her)gebruiken.

 

 

In de Nota Frequentiebeleid 2016 wordt het beleid voor de komende jaren uitgestippeld. In het voorjaar presenteert EZ ook de plannen voor de eerstvolgende spectrumveiling, die voor 2019 gepland staat. 

De Nota Frequentiebeleid 2016 is de opvolger van de nota uit 2005. Hij gaat niet alleen in op nieuw spectrum (zoals 700 MHz), maar zet ook in op gedeeld gebruik van spectrum voor meer efficiëntie, vooral voor bedrijfsmatige toepassingen. Daar groeit het gebruik van M2M (Machine-to-Machine) en IoT (Internet of Things) sterk.

Industrie, transport en logistiek en andere sectoren kunnen niet meer zonder draadloze communicatie, bijvoorbeeld om apparatuur of containers te traceren en te monitoren. Vraag en aanbod van deze toepassingen sluiten nog niet altijd op elkaar aan. 

Daarnaast is ook voor publieke taken steeds meer behoefte aan connectiviteit voor overheid, gezondheidszorg, onderwijs en wetenschap, beheer van publieke infrastructuur etcetera. Het beleid van de komende jaren houdt ook rekening met die belangen en de noodzaak om voldoende spectrum te hebben voor toepassingen met een publiek karakter. 

EZ ontwikkelt specifiek beleid voor deze toepassingen, bijvoorbeeld met extra frequentieruimte of regels voor gedeeld gebruik. De centrale doelstelling van doelmatig frequentiegebruik blijft in het frequentiebeleid gehandhaafd. Frequentiegebruik moet doelmatig zijn, frequentiebeleid moet onder meer voorspelbaar en stabiel zijn. 

Vergeleken met 2005 krijgt het publiek belang een sterkere nadruk: uitgangspunt bij het frequentiebeleid blijft een efficiënt werkende markt, onder waarborging van de publieke taak. Uitgifte van spectrum, bij voorkeur via een veiling, blijft dan ook een belangrijk thema in de komende jaren.

Interessant om te zien is dat de overheid veel waarde hecht aan draadloze toepassingen en draadloos mobiel internet zelfs als basisbehoefte beschouwd, maar dan wel van mening is dat als wij als radio amateurs draadloos willen communiceren en daarvoor een antenne willen plaatsen, het internet plotseling als een prima alternatief beschouwd wordt…