ARRL vraagt om 60m aanpassing

ARRL

ARRLDe Amerikaanse amateurvereniging ARRL heeft aan hun AT, de FCC, gevraagd om een nieuwe, doorlopende band op 5 MHz aan de radio amateurs toe te wijzen op secundaire basis, met behoud van vier van de huidige vijf 60-meter kanalen en huidige regels, waaronder het maximaal toegestane vermogen van 100 W PEP (ERP). De overheid is de primaire gebruiker van het 5 MHz spectrum.

 

Het gewenste spectrum zou dan het deel uit de Final Acts of World Radiocommunication Conference 2015 (WRC-15) zijn, dat internationaal een toewijzing van 5,351.5 tot 5,366.5 MHz aan de amateurs op secundaire basis omvat; in die band valt dan 5,358.5 MHz, een van de bestaande 5 MHz kanalen in Amerika.

"Deze toewijzing stelt amateurs die betrokken zijn bij noodcommunicatie, in het bijzonder tussen Amerika en het Carribisch gebied, in staat om deze communicatie betrouwbaarder en flexibeler te onderhouden, en wel voor het volgende orkaanseizoen in de zomer van 2017," zei de ARRL in een verzoek van 12 januari.

De FCC heeft nog niet gereageerd op het implementeren van (delen van) de WRC-15 afspraken.

De amateurvereniging zegt dat 14 jaar ervaring met amateurs die de vijf 5-MHz kanalen gebruiken aantonen dat dat prima samengaat met de primaire gebruikers op 5 MHz, volgens de aan amateurs opgelegde regels.

"Noch de ARRL, noch, voor zover wij weten, de NTIA (National Telecommunications and Information Administration) is zich tot op heden bewust van maar één enkele melding van storing aan een overheidsgebruiker op 5 MHz," zegt de ARRL in haar verzoek. De NTIA – die het overheidsspectrum beheert – was degene die het initiatief genomen had voor de vijf amateurkanalen op 5 MHz. In de afgelopen jaren hebben radio amateurs samengewerkt met overheidsgebruikers zoals FEMA in oefeningen in onderlinge communicatie.

"Hoewel de amateurgemeenschap de Commissie en de NTIA dankbaar is voor het 5 MHz gebruik in de afgelopen 14 jaar, zijn de vijf kanalen, simpel gezegd, totaal onvoldoende om de behoefte van amateurs aan noodfrequenties op HF te dekken," zei de ARRL daar aan toevoegend dat de vijf 2,8-kHz brede kanalen "aangetoond hebben onvoldoende capaciteit te hebben voor fatsoenlijke noodcommunicatie."

Toegang tot het kleine 15-kHz brede bandsegment dat door de WRC-15 vastgesteld is, "zou al een dramatische verbetering betekenen van de huidige, uitermate beperkte capaciteit van de amateurs in Amerika voor noodcommunicatie," zegt de ARRL. "Dat is in het bijzonder het geval in het Carribisch gebied, maar geldt feitelijk overal, op alle tijden gedurende de dag en nacht en alle perioden van de zonnecyclus."

In het verzoek roept de ARRL de FCC op om in het nieuwe banddeel dezelfde regelgeving toe te passen als nu voor de vijf kanalen geldt. De WRC-15 voorstellen adviseren een maximaal vermogen van 15 W effective isotropic radiated power (EIRP), waarvan de amateurvereniging zegt dat "het compleet aan het uitgangspunt voor de toewijzing voorbij gaat."

"Om precies dezelfde redenen waarom de FCC nog in 2011 het vermogen voor de vijf kanalen verhoogde van 50 W PEP ERP naar 100 W PEP ERP, zou de FCC een vermogen van 100 W PEP ERP toe moeten staan, uitgaande van een 0 dBd antenneversterking, in het doorlopende stuk 60-meter band," zegt de ARRL. "Het maximaal toegestaan vermogen zoals de WRC-15 toewijzing voorstelt, maakt de band onbruikbaar voor noodcommunicatie en publieke diensten." {Proeven met mijn 5W K1 op 60m tonen aan dat dit vermoedelijk een zeer juiste veronderstelling is -red]